Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA

Indogermanische Völker und Sprachen / Indo-European Peoples and Languages
Die heutigen keltischen Sprachen im Vergleich /
Comparison of The Modern Celtic LanguagesIrish Scots Gaelic
Mt. 4,16
an pobal a bhí ina suí sa dorchadas,
chonaic siad solas mór,
an mhuintir a chónaigh i dtír scáilmhear an bháis,
d'éirigh solas chucu.
An sluagh a bha 'n an suidhe ann an dorchadas,
chunnaic iad solus mòr;
Agus dhoibh-san a bha 'n an suidhe ann an tír agus ann an sgàil a' bhàis,
Dhoibh-san tha solus air éirigh.
Mt. 6,9-13
 Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d'ainm
go dtaga do ríocht; go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu;
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.
Ar n-Athair a ta air nèamh, gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd. Deanar do thoil
air an talamh, mar a nithear air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar-fiachan,
amhuil a mhaith sinne d'ar luchd-fiach. Agus na leig sinn ann am buaireadh; ach saor sinn o'n olc.


Welsh (cp. Latin)
Mt. 4,16
Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch,
a welodd oleuni mawr;
ac i'r rhai a eisteddent ym mro a chysgod angau,
y cyfododd goleuni iddynt.
populus qui sedebat in tenebris
lucem vidit magnam
et sedentibus in regione et umbra mortis
lux orta est eis
Mt. 6,9-13
Ein Tad, yr hwn yn y nefoedd, Sancteiddir dy enw.
Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
Dyro o ni heddiw ein bara beunyddiol.
A maddau i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg
Pater noster qui in caelis es sanctificetur nomen tuum
veniat regnum tuum / fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra
panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimisimus debitoribus nostris
et ne inducas nos in temptationem / sed libera nos a maloAchtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert, Frankfurt 1994-2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 20.1.2001.