TITUS
Author: Mazv. 
Martynas Mažvydas
Book: GA 
Gieſme S. Ambraßeijaus bey S. Auguſtina...
Karalaucʒuy 1549.On the basis of the edition by
Pietro U. Dini,
L'inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas.
Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549)
e delle sue fonti latine e polacche,
Roma, La Fenice Edizioni, 1994

prepared for the TITUS collection
by Pietro U. Dini,
Pisa 1996;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 31.8.2002 / 18.5.2003 / 20.3.2012Varianten:
B   -   M. Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas ... Karalaucʒui, MDLXX, 1570 = Gerulis J., Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas, S. 544-552;
C   -   M. Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas ... Karalaucʒui, MDLXX, 1570 = Gerulis J., Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas, S. 281-282;
D   -   M. Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas ... Karalaucʒui, MDLXX, 1570 = Gerulis J., Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas, S. 296;
E   -   M. Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas ... Karalaucʒui, MDLXX, 1570 = Gerulis J., Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas, S. 244;
F   -   M. Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas ... Karalaucʒui, MDLXX, 1570 = Gerulis J., Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas, S. 244-246.Bibliographische Hinweise:
M. Biržiška, 1927. Rinktiniai mūsų senovės raštai, Kaunas.
Z. Celichowski, 1897. M. Mosswida Waitkuna przekład litewski pieśni Te Deum Laudamus z r. 1549, Poznań.
P.U. Dini 1986. Apie Mažvydo 1549 m. Te Deum vertimą, Baltistica, 22-1, pp. 66-75.
J. Gerulis, 1922. Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kaunas.
   Id., 1923. Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmälern bis zum Jahre 1570, Heidelberg.
LKŽ, Lietuvių Kalbos Žodynas, III, Vilnius, 1956.

Part: Tit. 
Page: 1 
Line: 1  Gieſme Schwenta Am=
Line: 2 
braſʒeijaus, bey Schwenta Au-
Line: 3 
guſtina, kurę wadin: Te
Line: 4 
Deum* laudamus. Su geſ-
Line: 5 
memis ape iſch numiruſiu*
Line: 6 
priekelima Jeſaus Chri-
Line: 7 
ſtaus, Jſ<ch>gulditas* per Martina
Line: 8 
Moſſuida Waitkuna Ēc.
Line: 9 
Ant naudos Ragaynes
Line: 10 
Baſʒnicʒey ir kitu etc.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Mazvydas, Giesme Ambrazeijaus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 30.9.2013. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.