TITUS
Author: Aryabh. 
Āryabhaṭa
Text: Aryabh. 
Āryabhaṭīya


On the basis of the edition by
K.S. Shukla,
New Delhi, INSA 1976

digitized by T. Hayashi
Kyōtō, 18.6.1992;
revised 29.6.1993;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 18.5.2000 / 1.6.2000 / 3.12.2008
Notation (local rule):
   The symbol @ indicates a verb.


[The symbols , , and as used in the original version are replaced by ՚, ՙ, and ^ in the TITUS version. J.G.]
Chapter: 1 
daśa-gītikā-pādaVerse: 1a    
@praṇipatya ՙekam anekam kam satyām devatām param brahma /
Verse: 1c    
āryabʰaṭas ՙtrīṇi @gadati gaṇitam kāla-kriyām golam //
Verse: 2a    
varga-akṣarāṇi varge avarge avarga-akṣarāṇi kāt ՚ṅmau ՚yas /
Verse: 2c    
^kʰa-ՙdvi-ՙnavake svarās ՙnava varge avarge ՙnava antya-varge //
Verse: 3a    
yuga-ravi-bʰa-gaṇās ՚kʰyugʰr̥ śaśi ՚cayagiyiṅuśucʰlr̥ ku ՚ṅiśibuṇl̥ṣkʰr̥ prāk /
Verse: 3c    
śani ՚ḍʰuṅvigʰva guru ՚kʰricyubʰa kuja ՚bʰadlijʰnukʰr̥ bʰr̥gu-budʰa-saurās //
Verse: 4a    
candra-ucca ՚rjuṣkʰidʰa budʰa ՚suguśitʰr̥na bʰr̥gu ՚jaṣabikʰucʰr̥ śeṣa arkās /
Verse: 4c    
՚bupʰinaca pāta-vilomās budʰa-ahni aja-arka-udayāt ca laṅkāyām //
Verse: 5a    
ka-ahas manavas ՚ḍʰa manu-yugās ՚śkʰa gatās te ca manu-yugās ՚cʰnā ca /
Verse: 5c    
kalpa-ādes yuga-ʰpādās ՚ga ca guru-divasāt ca bʰāratāt pūrvam //
Verse: 6a    
śaśi-rāśayas ՚ṭʰa cakram te aṃśa-kalā-yojanāni ՚yavaña-guṇās /
Verse: 6c    
prāṇena @eti kalām bʰam kʰa-yuga-aṃśe graha-javas bʰa-՚va-aṃśe arkas //
Verse: 7a    
nr̥-՚ṣi yojanam ՚ñilā bʰū-vyāsas arka-indvor ՚gʰriñā ՚giṇa ՚ka meros /
Verse: 7c    
bʰr̥gu-guru-budʰa-śani-bʰaumās śaśi-՚ṅa-՚ña-՚ṇa-՚na-՚ma-aṃśakās sama-arka-samās //
Verse: 8a    
՚bʰa-apakramas graha-aṃśās śaśi-vikṣepas apamaṇḍalāt ՚jʰa-ՙardʰam /
Verse: 8c    
śani-guru-kuja ՚kʰa-՚ka-՚ga-ՙardʰam bʰr̥gu-budʰa ՚kʰa ՚sca-aṅgulas ՚gʰa-hastas ՚nā //
Verse: 9a    
budʰa-bʰr̥gu-kuja-guru-śani ՚na-՚va-՚rā-՚ṣa-՚ha @gatvā aṃśakān ՙpratʰama-pātās /
Verse: 9c    
savitur amīṣām ca tatʰā ՚dvā-՚ñakʰi-՚sā-՚hdā-՚hlya-՚kʰicya manda-uccam //
Verse: 10a    
՚jʰa-ՙardʰāni manda-vr̥ttam śaśinas ՚cʰa ՚ga-՚cʰa-՚gʰa-՚ḍʰa-՚cʰa-՚jʰa yatʰā uktebʰyas /
Verse: 10c    
՚jʰā-՚gḍa-՚glā-՚rdʰa-՚dḍa tatʰā śani-guru-kuja-bʰr̥gu-budʰa-ucca-śīgʰrebʰyas //
Verse: 11a    
mandāt ՚ṅa-՚kʰa-՚da-՚ja-՚ḍā vakriṇām ՙdvitīye pade ՙcaturtʰe ca /
Verse: 11c    
՚jā-՚ṇa-՚kla-՚cʰla-՚jʰna uccāt śīgʰrāt ՚giyiṅaśa ku-vāyu-kakṣyā-antyā //
Verse: 12a    
՚makʰi ՚bʰaki ՚pʰakʰi ՚dʰakʰi ՚ṇakʰi ՚ñakʰi ՚ṅakʰi ՚hasjʰa ՚skaki ՚kiṣga ՚śgʰaki ՚kigʰva /
Verse: 12c    
՚gʰlaki ՚kigra ՚hakya ՚dʰaki ՚kica ՚sga ՚jʰaśa ՚ṅva ՚kla ՚pta ՚pʰa ՚cʰa kalā-ՙardʰa-jyās //
Verse: 13a    
ՙdaśa-gītika-sūtram idam bʰū-graha-caritam bʰa-pañjare @jñātvā /
Verse: 13c    
graha-bʰa-gaṇa-paribʰramaṇam sas @yāti @bʰittvā param brahma //Next partThis text is part of the TITUS edition of Brahmagupta, Aryabhatiya.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.