TITUS
Text collection: SV 
Sāma-Veda
Text: GautDhS 
Gautamīya-Dharmasūtra


On the basis of the edition
Ānandāśrama Sanskrit Series 61, 1966
with variant readings in square brackets
taken from the edition by

A.F. Stenzler,
The Institutes of Gautama,
London, 1876,

originally input by Nobuyuki Watase
under the guidance of Yasuke Ikari
at the Institute for Research in Humanities, Kyōtō University,
23 May, 1991

(yanom@cc.kyoto-su.ac.jp or ikari@zinbun.kyoto-u.ac.jp);
corrections by Matthias Ahlborn;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 20.10.1999 / 1.6.2000 / 7.12.2008 / 21.4.2012Conventions:
Original text input system:
(1)    Sanskrit characters which should bear diacritical marks when Romanized have been input mostly by capitals.
   vowels:   a, aa, i, ii, u, uu, R, RR, L, e, ai, o, au
   gutturals:   k, kh, g, gh, G
   palatals:   c, ch, j, jh, J
   linguals:   T, Th, D, Dh, N
   dentals:   t, th, d, dh, n
   labials:   p, ph, b, bh, m
   semivowels:   y, r, l, v
   sibilants:   z, S, s
   aspiration:   h
   anusvāra:   M
   visarga:   H
Converted text input system:
   vowels:   a, ā, i, ī, u, ū, , r̥̄, , e, ai, o, au
   gutturals:   k, , g, ,
   palatals:   c, , j, , ñ
   linguals:   , ṭʰ, , ḍʰ,
   dentals:   t, , d, , n
   labials:   p, , b, , m
   semivowels:   y, r, l, v
   sibilants:   ś, , s
   aspiration:   h
   anusvāra:   
   visarga:   

(2) Avagraha is expressed as 'a (originally by caret plus a) .
(3) External vowel sandhi is decomposed with ʽ_' (originally by periods) .
(4) Verbs are marked by ʽ\'.
(5) Ignore the marks \, ՙ, ՚, * etc. after slash ( /) of the line end.

Chapter: 1 
Paragraph: 1 
1.1 (Stenzler I)


Verse: 1 
Page: 1 
Line: 1    
vedo dʰarmamūlam /
Verse: 2  
Line: 2    
tadvidāṃ ca smr̥tiśīle //
Verse: 3  
Line: 3    
dr̥ṣṭo dʰarmavyatikramaḥ sāhasaṃ ca mahatāṃ [na tu dr̥ṣṭārtʰe] //
Verse: 4  
Line: 3    
avaradaurbalyāt /
Verse: 5  
Line: 4    
tulyabalavirodʰe vikalpaḥ /
Verse: 6  
Line: 5    
upanayanaṃ brāhmaṇasya_aṣṭame / ՙ
Verse: 7  
Line: 6    
navame pañcame kāmyam /
Verse: 8  
Line: 7    
garbʰādiḥ saṅkʰyā varṣāṇām /
Verse: 9  
Line: 8    
taddvitīyaṃ janma /
Verse: 10  
Line: 9    
tad yasmāt sa ācāryaḥ / *
Verse: 11  
Line: 10    
vedānuvacanāc ca /
Verse: 12  
Line: 11    
ekādaśadvādaśayoḥ kṣatriyavaiśyayoḥ / ՙ
Verse: 13  
Line: 12    
ā ṣoḍaśād brāhmaṇasya_apatitā sāvitrī / ՙ
Verse: 14  
Line: 13-14    
dvāviṃśate rājanyasya (1.13) dvyadʰikāyā vaiśyasya (1.14) / ՙ
Verse: 15  
Line: 15    
mauñjījyāmaurvīsautryo mekʰalāḥ krameṇa /
Verse: 16  
Line: 16    
kr̥ṣṇarurubastājināni /
Verse: 17  
Line: 17    
vāsāṃsi śāṇakṣaumacīrakutapāḥ sarveṣām / ՙ
Verse: 18  
Line: 18    
kārpāsaṃ ca_avikr̥tam /
Verse: 19  
Line: 19    
kāṣāyam api_eke /
Verse: 20  
Line: 20-21    
vārkṣaṃ brāhmaṇasya (1.20) māñjiṣṭʰahāridre itarayoḥ (1.21) / ՙ
Verse: 21  
Line: 22    
bailvapālāśau brāhmaṇadaṇḍau / ՙ
Verse: 22  
Line: 23    
āśvattʰapailavau śeṣe / ՙ
Verse: 23  
Line: 24    
yajñiyo sarveṣām / ՙ
Verse: 24  
Line: 25    
apīḍitā yūpavakrāḥ saśalkāḥ /
Verse: 25  
Line: 26    
mūrdʰalalāṭanāsāgrapramāṇāḥ /
Verse: 26  
Line: 27    
muṇḍajaṭilaśikʰājaṭāś ca /
Verse: 27  
Line: 28    
dravyahasta uccʰiṣṭo anidʰāyācāmet //
Verse: 28  
Line: 29    
dravyaśuddʰiḥ parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanāni taijasamārktikadāravatāntavānām //
Verse: 29  
Line: 30    
taijasavadupalamaṇiśaṅkʰamuktānām [-śuktīnām] /
Verse: 30  
Line: 31    
dāruvadastʰibʰūmyoḥ /
Verse: 31  
Line: 32    
āvapanaṃ ca bʰūmeḥ /
Verse: 32  
Line: 33    
celavad rajjuvidalacarmaṇām /
Verse: 33  
Line: 34    
utsargo vātyanta_upahatānām //
Verse: 34  
Line: 35    
prāṅmukʰa udaṅmukʰo śaucam ārabʰeta\ /
Verse: 35  
Line: 36    
śucau deśe āsīno\ dakṣiṇaṃ bāhuṃ jānu_antarā kr̥tvā\ yajña_upavītyā maṇibandʰanāt pāṇī prakṣālya\ vāgyato\ hr̥dayaspr̥śas triś catur vāpa ācāmed\ /
Verse: 36  
Line: 36    
dviḥ parimr̥jyate\ [parimr̥jyāt] /
Verse: 37  
Line: 36    
pādau cābʰyukṣet\ /
Verse: 38  
Line: 36    
kʰāni ca_upaspr̥śec\ śīrṣaṇyāni /
Verse: 39  
Line: 36    
mūrdʰani ca dadyāt\ /
Verse: 40  
Line: 37    
suptvā\ bʰuktvā\ kṣutvā\ ca punaḥ /
Verse: 41  
Line: 38    
dantaśliṣṭeṣu dantavad anyatra jihvābʰimarśanāt /
Verse: 42  
Line: 39    
prākcyuter iti eke /
Verse: 43  
Line: 40    
cyuteśu āsrāvavad vidyān\ nigirann eva tac śuciḥ /
Verse: 46  
Line: 41    
na mukʰyā vipruṣa uccʰiṣṭaṃ\ kurvanti\ na ced aṅge nipatanti\ /
Verse: 45  
Line: 42    
lepagandʰāpakarṣaṇe śaucam amedʰyasya /
Verse: 46  
Line: 43    
tad adbʰiḥ pūrvaṃ mr̥dā ca /
Verse: 47  
Line: 44    
mūtrapurīṣasnehavisraṃsanābʰyavahārasaṃyogeṣu ca / [-snehu-]
Verse: 48  
Line: 45    
yatra cāmnāyo vidadʰyāt\ /
Verse: 49  
Line: 46-48    
pāṇinā savyam upasaṅgr̥hya\ anaṅguṣṭʰam adʰīhi\ bʰo iti_āmantrayed [āmantrayeta]\ guruṃ (1.46) tatra cakṣurmanaḥprāṇa_upasparśanaṃ darbʰaiḥ / [tatracakṣurmanāḥ (1.47) prāṇa_upasparśanaṃ darbʰaiḥ (1.48) ]]
Verse: 50  
Line: 49    
prāṇāyāmās trayaḥ pañcadaśamātrāḥ /
Verse: 51  
Line: 50    
prākkūleṣu [-tūleṣu] āsanaṃ ca /
Verse: 52  
Line: 51    
oṃ pūrvā vyāhr̥tayaḥ pañca satyāntāḥ /
Verse: 53  
Line: 52    
guroḥ pāda_upasaṃgrahaṇaṃ prātaḥ / *
Verse: 54  
Line: 53    
brahmānuvacane cādyantayoḥ /
Verse: 55  
Line: 54    
anujñāta upaviśet prāṅmukʰo dakṣiṇataḥ śiṣya udaṅmukʰo /
Verse: 56  
Line: 55    
sāvitrī ca_anuvacanam /
Verse: 57  
Line: 56    
ādito brahmaṇa ādāne /
Verse: 58  
Line: 57    
oṃkāro anyatra_api /
Verse: 59  
Line: 58    
antara gamane [antarāgamane] punar upasadanam /
Verse: 60  
Line: 59    
śvanakulasarpamaṇḍūkamārjārāṇāṃ tri_aham upavāso vipravāsaś ca /
Verse: 61  
Line: 60    
prāṇāyāmā gʰr̥taprāśanaṃ ca_itareṣām /
Verse: 62  
Line: 61    
śmaśānābʰyadʰyayane ca_evam [śmaśānābʰyadʰyayane ca_evam] /1.2 (Stenzler II)


Next partThis text is part of the TITUS edition of Sama-Veda: Gautamiya-Dharmasutra.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.