TITUS
Text collection: YVB 
Black Yajur-Veda
Text: TB 
Taittirīya-Brāhmaṇa


edited by Makoto Fushimi, Ōsaka;
corrections by Matthias Ahlborn;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 31.1.97 / 28.2.1998 / 21.6.1998 / 19.10.1999 / 1.6.2000 / 7.12.2008 / 21.4.2012
Book: 1 
Chapter: 1 
Paragraph: 1 
Verse: 1    {BS 1.1.1.1}
Sentence: 1    
bráhma sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 2    
kṣatrám̐ sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 3    
íṣam̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 4    
ū́rjam̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 5    
rayím̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 6    
púṣṭim̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 7    
prajā́m̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 8    
paśū́n sáṃdʰattaṃ tā́n me jinvatam /
Sentence: 9    
stutò 'si jánadʰāḥ /
Sentence: 10    
devā́s tvā śukrapā́ḥ práṇayantu //

Verse: 2    
{BS 1.1.1.2}
Sentence: 1    
suvī́rāḥ prajā́ḥ prajanáyan párīhi /
Sentence: 2    
śukráḥ śukráśociṣā /
Sentence: 3    
stutò 'si jánadʰāḥ /
Sentence: 4    
devā́s tvā mantʰipā́ḥ práṇayantu /
Sentence: 5    
suprajā́ḥ prajā́ḥ prajanáyan párīhi /
Sentence: 6    
mantʰī́ mantʰíśociṣā /
Sentence: 7    
saṃjagmānáu divá ā́ pr̥tʰivyā́yuḥ /
Sentence: 8    
sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 9    
prāṇám̐ sáṃdʰattaṃ táṃ me jinvatam /
Sentence: 10    
apānám̐ sáṃdʰattaṃ táṃ me jinvatam //

Verse: 3    
{BS 1.1.1.3}
Sentence: 1    
vyānám̐ sáṃdʰattaṃ táṃ me jinvatam /
Sentence: 2    
cákṣuḥ sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 3    
śrótram̐ sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 4    
mánaḥ sáṃdʰattaṃ tán me jinvatam /
Sentence: 5    
vā́cam̐ sáṃdʰattaṃ tā́ṃ me jinvatam /
Sentence: 6    
ā́yuḥ stʰa ā́yur me dʰattam /
Sentence: 7    
ā́yur yajñā́ya dʰattam /
Sentence: 8    
ā́yur yajñápataye dʰattam /
Sentence: 9    
prāṇáḥ stʰaḥ prāṇáṃ me dʰattaṃ /
Sentence: 10    
prāṇáṃ yajñā́ya dʰattam //

Verse: 4    
{BS 1.1.1.4}
Sentence: 1    
prāṇáṃ yajñápataye dʰattam /
Sentence: 2    
cákṣuḥ stʰaś {BS cákṣu stʰaś} cákṣur me dʰattam /
Sentence: 3    
cákṣur yajñā́ya dʰattam /
Sentence: 4    
cákṣur yajñápataye dʰattam /
Sentence: 5    
śrótram̐ stʰaḥ śrótraṃ me dʰattam /
Sentence: 6    
śrótraṃ yajñā́ya dʰattam /
Sentence: 7    
śrótraṃ yajñápataye dʰattam /
Sentence: 8    
táu deváu śukrāmantʰinau /
Sentence: 9    
kalpáyataṃ dáivīr víśaḥ /
Sentence: 10    
kalpáyataṃ mā́nuṣīḥ //

Verse: 5    
{BS 1.1.1.5}
Sentence: 1    
íṣam ū́rjam asmā́su dʰattam /
Sentence: 2    
prāṇā́n paśúṣu /
Sentence: 3    
prajā́ṃ máyi ca yájamāne ca /
Sentence: 4    
nírastaḥ śáṇḍaḥ /
Sentence: 5    
nírasto márkaḥ /
Sentence: 6    
ápanuttau śáṇḍām árkau sahā́múnā /
Sentence: 7    
śukrásya samíd asi /
Sentence: 8    
mantʰínaḥ samíd asi /
Sentence: 9    
pratʰamáḥ sáṃkr̥tir {AS saṃkr̥tir} viśvákarmā /
Sentence: 10    
pratʰamó mitró váruṇo agníḥ /
Sentence: 11    
pratʰamó bŕ̥haspátiś cikitvā́n /
Sentence: 12    
tásmā índrāya sutám ā́juhomi //

Paragraph: 2 
Verse: 1    
{BS 1.1.2.6}
Sentence: 1    
kŕ̥ttikāsv agním ā́dadʰīta /
Sentence: 2    
etád vā́ agnér nákṣatram /
Sentence: 3    
yát kŕ̥ttikāḥ /
Sentence: 4    
svā́yām eváinaṃ devátāyām ādʰā́ya /
Sentence: 5    
brahmavarcasī́ bʰavati /
Sentence: 6    
múkʰaṃ vā́ etán nákṣatrāṇām /
Sentence: 7    
yát kŕ̥ttikāḥ /
Sentence: 8    
yáḥ kŕ̥ttikāsv agním ādʰatté /
Sentence: 9    
múkʰya evá bʰavati /
Sentence: 10    
átʰo kʰálu //

Verse: 2    
{BS 1.1.2.7}
Sentence: 1    
agninakṣatrám íty ápacāyanti /
Sentence: 2    
gr̥hā́n ha dā́huko bʰavati /
Sentence: 3    
prajā́patī rohiṇyā́m agním asr̥jata /
Sentence: 4    
táṃ devā́ rohiṇyā́m ā́dadʰata /
Sentence: 5    
táto vái sárvān róhān arohan /
Sentence: 6    
tád rohiṇyái rohiṇitvám /
Sentence: 7    
rohiṇyā́m agním ādʰatté /
Sentence: 8    
r̥dʰnóty evá /
Sentence: 9    
sárvān róhān rohati /
Sentence: 10    
devā́ vái bʰadrā́ḥ sánto 'gním ā́dʰitsanta //

Verse: 3    
{BS 1.1.2.8}
Sentence: 1    
téṣām ánāhito 'gnír ā́sīt /
Sentence: 2    
átʰaibʰyo vāmáṃ vásv ápākrāmat /
Sentence: 3    
púnarvasvor ā́dadʰata /
Sentence: 4    
táto vái tā́n vāmáṃ vásūpā́vartata /
Sentence: 5    
yáḥ purā́ bʰadráḥ {BS purā́bʰadrás} sán pā́pīyānt syā́t /
Sentence: 6    
púnarvasvor agním ā́dadʰīta /
Sentence: 7    
púnar eváinaṃ vāmáṃ vásūpā́vartate /
Sentence: 8    
bʰadró bʰavati /
Sentence: 9    
yáḥ kāmáyeta dā́nakāmā me prajā́ḥ syur íti /
Sentence: 10    
pū́rvayoḥ pʰálgunyor agním ā́dadʰīta //

Verse: 4    
{BS 1.1.2.9}
Sentence: 1    
aryamṇó vā́ etán nákṣatram /
Sentence: 2    
yát pū́rve pʰálgunī /
Sentence: 3    
aryamā́_íti tám āhur dádāti /
Sentence: 4    
dā́nakāmā asmai prajā́ bʰavanti /
Sentence: 5    
yáḥ kāmáyeta bʰagī́ syām íti /
Sentence: 6    
úttarayoḥ pʰálgunyor agním ā́dadʰīta /
Sentence: 7    
bʰágasya vā́ etán nákṣatram /
Sentence: 8    
yád úttare pʰálgunī /
Sentence: 9    
bʰagy èva bʰavati /
Sentence: 10    
kālakañjā́ vái nā́ma_ásurā āsan //

Verse: 5    
{BS 1.1.2.10}
Sentence: 1    
suvargā́ya lokā́ya_agním acinvanta {BS acinvata} /
Sentence: 2    
púruṣa íṣṭakām úpādadʰāt púruṣa íṣṭakām /
Sentence: 3    
índro brāhmaṇó brúvāṇa íṣṭakām úpādʰatta /
Sentence: 4    
eṣā́ me citrā́ nā́méti /
Sentence: 5    
suvargám̐ lokám āprā́rohan {BS suvargáṃ lokám ā́prā́rohan} /
Sentence: 6    
índra íṣṭakām ā́vr̥hat /
Sentence: 7    
'vākīryanta /
Sentence: 8    
'vā́kīryanta /
Sentence: 9    
ū́rṇāvábʰayo {BS ū́rṇāvábʰayo} {AS ū́rṇāvábʰayo} {BI ū́rṇanā́bʰayo} 'bʰavan /
Sentence: 10    
dvā́v údapatatām //

Verse: 6    
{BS 1.1.2.11}
Sentence: 1    
táu divyáu śvā́nāv abʰavatām /
Sentence: 2    
bʰrā́tr̥vyavānt syāt /
Sentence: 3    
citrā́yām agním ā́dadʰīta /
Sentence: 4    
avakī́rya_evá bʰrā́tr̥vyān /
Sentence: 5    
ójo bálam indriyáṃ vīryàm ātmán dʰatte /
Sentence: 6    
vasántā brāhmaṇò 'gním ā́dadʰīta /
Sentence: 7    
vasantó vái brāhmaṇásya_r̥túḥ /
Sentence: 8    
svá eváinam r̥tā́v ādʰā́ya /
Sentence: 9    
brahmavarcasī́ bʰavati /
Sentence: 10    
múkʰaṃ vā́ etád r̥tūnā́m //

Verse: 7    
{BS 1.1.2.12}
Sentence: 1    
yád vasantáḥ /
Sentence: 2    
vasánta_agním ādʰatté /
Sentence: 3    
múkʰya evá bʰavati /
Sentence: 4    
átʰo yónimantam eváinaṃ prájātam ā́dʰatte /
Sentence: 5    
grīṣmé rājanyà ā́dadʰīta /
Sentence: 6    
grīṣmó vái rājanyàsya_r̥túḥ /
Sentence: 7    
svá eváinam r̥tā́v ādʰā́ya /
Sentence: 8    
indriyāvī́ bʰavati /
Sentence: 9    
śarádi váiśya ā́dadʰīta /
Sentence: 10    
śarád vái váiśyasya_r̥túḥ //

Verse: 8    
{BS 1.1.2.13}
Sentence: 1    
svá eváinam r̥tā́v ādʰā́ya /
Sentence: 2    
paśumā́n bʰavati /
Sentence: 3    
pū́rvayoḥ pʰálgunyor agním ā́dadʰīta /
Sentence: 4    
eṣā́ vái jagʰanyā̀ rā́triḥ saṃvatsarásya /
Sentence: 5    
yát pū́rve {AS yát pūrve} pʰálgunī /
Sentence: 6    
pr̥ṣṭitá evá saṃvatsarásya_agním ādʰā́ya /
Sentence: 7    
pā́pīyān bʰavati /
Sentence: 8    
úttarayor ā́dadʰīta /
Sentence: 9    
eṣā́ vái pratʰamā́ rā́triḥ saṃvatasarásya /
Sentence: 10    
yád úttare pʰálgunī /
Sentence: 11    
mukʰatá evá saṃvatsarásya_agním ādʰā́ya /
Sentence: 12    
vásīyān bʰavati /
Sentence: 13    
átʰo kʰálu /
Sentence: 14    
yadā́_eváinaṃ {AS yad éváinaṃ} yajñá upanámet /
Sentence: 15    
átʰa_ā́dadʰīta /
Sentence: 16    
sáivā́sya_ŕ̥ddʰiḥ //

Paragraph: 3 
Verse: 1    
{BS 1.1.3.14}
Sentence: 1    
úddʰanti /
Sentence: 2    
yád evā́syā amedʰyám /
Sentence: 3    
tád ápahanti /
Sentence: 4    
apó 'vokṣati śā́ntyai /
Sentence: 5    
síkatā nívapati /
Sentence: 6    
etád vā́ agnér vaiśvānarásya rūpám /
Sentence: 7    
rūpéṇaivá vaiśvānarám ávarunddʰe {BS ávarundʰe} /
Sentence: 8    
ū́ṣān nívapati /
Sentence: 9    
púṣṭir vā́ eṣā́ prajánanam /
Sentence: 10    
yád ū́ṣāḥ //

Verse: 2    
{BS 1.1.3.15}
Sentence: 1    
púṣṭyām evá prajánane 'gním ā́dʰatte /
Sentence: 2    
átʰo saṃjñā́na evá /
Sentence: 3    
saṃjñā́nam̐ hy ètát paśūnā́m /
Sentence: 4    
yad ū́ṣāḥ /
Sentence: 5    
dyā́vāpr̥tʰivī́ sahá_āstām /
Sentence: 6    
viyatī́ abrūtām /
Sentence: 7    
ástv evá nau sahá yajñíyam íti /
Sentence: 8    
yád amúṣyā yajñíyam ā́sīt /
Sentence: 9    
tád asyā́m adadʰāt /
Sentence: 10    
ū́ṣā abʰavan //

Verse: 3    
{BS 1.1.3.16}
Sentence: 1    
yád asyā́ yajñíyam ā́sīt /
Sentence: 2    
tád amúṣyām adadʰāt /
Sentence: 3    
tád adáś candrámasi kr̥ṣṇám /
Sentence: 4    
ū́ṣān nivápann adó dʰyāyet /
Sentence: 5    
dyā́vāpr̥tʰivyór evá yajñíye 'gním ādʰatte /
Sentence: 6    
agnír devébʰyo nílāyata /
Sentence: 7    
ākʰū́ rūpáṃ {AS ākʰū́rūpáṃ} kr̥tvā́ /
Sentence: 8    
pr̥tʰivī́ṃ prā́viśat /
Sentence: 9    
ūtī́ḥ kurvāṇáḥ pr̥tʰivī́m ánu sámacarat /
Sentence: 10    
tád ākʰukarīṣám abʰavat //

Verse: 4    
{BS 1.1.3.17}
Sentence: 1    
yád ākʰukarīṣám̐ saṃbʰāró bʰavati /
Sentence: 2    
yád evā́sya tátra nyàktam /
Sentence: 3    
tád evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 4    
ū́rjaṃ vā́ etám̐ rásaṃ pr̥tʰivyā́ upadī́kā úddihanti /
Sentence: 5    
yád valmī́kam /
Sentence: 6    
yád valmīkavapā́ saṃbʰāró bʰavati /
Sentence: 7    
ū́rjam evá rásaṃ pr̥tʰivyā́ ávarunddʰe {BS ávarundʰe} /
Sentence: 8    
átʰo śrótram evá /
Sentence: 9    
śrótram̐ hy ètát pr̥tʰivyā́ḥ /
Sentence: 10    
yád valmī́kaḥ //

Verse: 5    
{BS 1.1.3.18}
Sentence: 1    
ábadʰiro bʰavati /
Sentence: 2    
eváṃ veda /
Sentence: 3    
prajā́patiḥ prajā́ asr̥jata /
Sentence: 4    
tā́sām ánnam úpākṣīyata /
Sentence: 5    
tā́bʰyaḥ sū́dam úpa prā́bʰinat /
Sentence: 6    
táto vái tā́sām ánnaṃ _akṣīyata /
Sentence: 7    
yásya sū́daḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 8    
nā́sya gr̥hé 'nnaṃ kṣīyate /
Sentence: 9    
ā́po vā́ idám ágre salilám āsīt /
Sentence: 10    
téna prajā́patir aśrāmyat //

Verse: 6    
{BS 1.1.3.19}
Sentence: 1    
katʰám idám̐ syād íti /
Sentence: 2    
'paśyat puṣkaraparṇáṃ tíṣṭhat /
Sentence: 3    
'manyata /
Sentence: 4    
ásti vái tát /
Sentence: 5    
yásminn idám ádʰi tíṣṭhati_íti /
Sentence: 6    
varāhó rūpáṃ kr̥tvā́_úpa nyàmajjat /
Sentence: 7    
pr̥tʰivī́m adʰá ārcʰat /
Sentence: 8    
tásyā úpahátya_údamajjat /
Sentence: 9    
tát puṣkaraparṇé 'pratʰayat /
Sentence: 10    
yád ápratʰayat //

Verse: 7    
{BS 1.1.3.20}
Sentence: 1    
tát pr̥tʰivyái pr̥tʰivitvám /
Sentence: 2    
ábʰūd vā́ idám íti /
Sentence: 3    
tád bʰū́myai bʰūmitvám /
Sentence: 4    
tā́ṃ díśó 'nu vā́taḥ sámavahat {AS sámavahata} /
Sentence: 5    
tā́m̐ śárkarābʰir adr̥m̐hat /
Sentence: 6    
śáṃ vái no 'bʰūd íti /
Sentence: 7    
tác cʰárkarāṇām̐ śarkaratvám /
Sentence: 8    
yád varāhávihatam̐ saṃbʰāró bʰavati /
Sentence: 9    
asyā́m evā́cʰambaṭkāram agním ā́dʰatte /
Sentence: 10    
śárkarā bʰavanti dʰŕ̥tyai //

Verse: 8    
{BS 1.1.3.21}
Sentence: 1    
átʰo śaṃtvā́ya /
Sentence: 2    
sáretā agnír ādʰéya íty āhuḥ /
Sentence: 3    
ā́po váruṇasya pátnaya āsan /
Sentence: 4    
tā́ agnír abʰyàdʰyāyat {BI abʰyàdʰyāyan} /
Sentence: 5    
tā́ḥ sámabʰavan {BS sámabʰavat} /
Sentence: 6    
tásya rétaḥ párāpatat /
Sentence: 7    
tád dʰíraṇyam abʰavat /
Sentence: 8    
yád dʰíraṇyam upā́syati /
Sentence: 9    
sáretasam evā́gním ā́dʰatte /
Sentence: 10    
púruṣa ín nvái svā́d rétaso bībʰatsata íty āhuḥ //

Verse: 9    
{BS 1.1.3.22}
Sentence: 1    
uttaratá úpāsyaty ábībʰatsāyai /
Sentence: 2    
áti práyaccʰati /
Sentence: 3    
ā́rtim evá_atipráyaccʰati /
Sentence: 4    
agnír devébʰyo nílāyata /
Sentence: 5    
áśvo rūpáṃ kr̥tvā́ /
Sentence: 6    
'śvattʰé saṃvatsarám atiṣṭhat /
Sentence: 7    
tád aśvattʰásyāśvattʰatvám /
Sentence: 8    
yád ā́śvattʰaḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 9    
yád evā́sya tátra nyàktam /
Sentence: 10    
tád evá_ávarunddʰe //

Verse: 10    
{BS 1.1.3.23}
Sentence: 1    
devā́ vā́ ū́rjaṃ vyàbʰajanta /
Sentence: 2    
táta udumbára údatiṣṭhat /
Sentence: 3    
ū́rg vā́ udumbáraḥ /
Sentence: 4    
yád áudumbaraḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 5    
ū́rjam evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 6    
tr̥tī́yasyām íto diví sóma āsīt /
Sentence: 7    
táṃ gāyatryā́_aharat /
Sentence: 8    
tásya parṇám accʰidyata /
Sentence: 9    
tát parṇó 'bʰavat /
Sentence: 10    
tát parṇásya parṇatvám //

Verse: 11    
{BS 1.1.3.24}
Sentence: 1    
yásya parṇamáyaḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 2    
somapītʰám evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 3    
devā́ vái bráhmann avadanta /
Sentence: 4    
tát parṇá úpāśr̥ṇot /
Sentence: 5    
suśrávā vái nā́ma /
Sentence: 6    
yát parṇamáyaḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 7    
brahmavarcasám evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 8    
prajā́patir agním asr̥jata /
Sentence: 9    
'bibʰet prá dʰakṣyati_íti /
Sentence: 10    
tám̐ śamyā̀śamayat //

Verse: 12    
{BS 1.1.3.25}
Sentence: 1    
tác cʰamyài śamitváṃ /
Sentence: 2    
yác cʰamīmáyaḥ {AS tác cʰamīmáyaḥ} saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 3    
śā́ntyā ápradāhāya /
Sentence: 4    
agnéḥ sr̥ṣṭásya yatáḥ /
Sentence: 5    
víkaṅkataṃ bʰā́ ārcʰat /
Sentence: 6    
yád váikaṅkataḥ saṃbʰāró bʰávati /
Sentence: 7    
bʰā́ evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 8    
sáhr̥dayo 'gnír ādʰéya íty āhuḥ /
Sentence: 9    
marúto 'dbʰír agním atamayan /
Sentence: 10    
tásya tāntásya hŕ̥dayam ā́ccʰindan /
Sentence: 11    
sā́śánir abʰavat /
Sentence: 12    
yád aśánihatasya vr̥kṣásya sambʰāró bʰávati /
Sentence: 13    
sáhr̥dayam evá_agním ā́dʰatte //

Paragraph: 4 
Verse: 1    
{BS 1.1.4.26}
Sentence: 1    
dvādaśásu vikrāméṣv agním ā́dadʰīta /
Sentence: 2    
dvā́daśa mā́sāḥ samvatsaráḥ /
Sentence: 3    
saṃvatsarā́d eváinam avarúdʰya_ā́dʰatte /
Sentence: 4    
yád dvādaśásu vikrāméṣv ādádʰīta /
Sentence: 5    
párimitam ávarundʰīta /
Sentence: 6    
cákṣurnimita ā́dadʰīta /
Sentence: 7    
íyad dvā́daśavikrāmā́3 íti /
Sentence: 8    
párimitaṃ caivá_áparimitaṃ ca_ávarunddʰe {BS cā́varundʰe} /
Sentence: 9    
ánr̥taṃ vái vācā́ vadati /
Sentence: 10    
ánr̥taṃ mánasā dʰyāyati //

Verse: 2    
{BS 1.1.4.27}
Sentence: 1    
cákṣur vái satyám /
Sentence: 2    
ádrā́3g íty āha /
Sentence: 3    
ádarśam íti /
Sentence: 4    
tát satyám /
Sentence: 5    
yáś cákṣurnimite 'gním ādʰatté {AS ādʰatte} /
Sentence: 6    
satyá eváinam ā́dʰatte /
Sentence: 7    
tásmād ā́hitāgnir _ánr̥taṃ vadet /
Sentence: 8    
nā́sya brāhmaṇó 'nāśvān {AS brāhmaṇo 'nā̀śvān} gr̥hé vaset /
Sentence: 9    
satyé hy asyāgnír ā́hitaḥ /
Sentence: 10    
āgneyī́ vái rā́triḥ //

Verse: 3    
{BS 1.1.4.28}
Sentence: 1    
āgneyā́ḥ paśávaḥ /
Sentence: 2    
aindrám áhaḥ /
Sentence: 3    
náktaṃ gā́rhapatyam ā́dadʰāti /
Sentence: 4    
paśū́n evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 5    
dívā_āhavanī́yam /
Sentence: 6    
indriyám evā́varunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 7    
ardʰódite sū́rya āhavanī́yam ā́dadʰāti /
Sentence: 8    
etásmin vái loké prajā́patiḥ prajā́ asr̥jata /
Sentence: 9    
prajā́ evá tád yájamānaḥ sr̥jate /
Sentence: 10    
átʰo bʰūtáṃ caivá bʰavaiṣyác ca_ávarunddʰe {BS cā́varundʰe} //

Verse: 4    
{BS 1.1.4.29}
Sentence: 1    
íḍā vái mānavī́ yajñānukāśíny āsīt /
Sentence: 2    
sā́_aśr̥ṇot /
Sentence: 3    
ásurā agním ā́dadʰata íti /
Sentence: 4    
tád agaccʰat /
Sentence: 5    
āhavanī́yam ágra ā́dadʰata /
Sentence: 6    
átʰa gā́rhapatyam /
Sentence: 7    
átʰa_anvāhāryapácanam /
Sentence: 8    
sā́_abravīt /
Sentence: 9    
pratī́cy eṣām̐ śrī́r agāt /
Sentence: 10    
bʰadrā́ bʰūtvā́ párābʰaviṣyantī́ti //

Verse: 5    
{BS 1.1.4.30}
Sentence: 1    
yásya_evám agnír ādʰīyáte /
Sentence: 2    
pratī́cy asya śrī́r eti /
Sentence: 3    
bʰadró bʰūtvā́ párābʰavati /
Sentence: 4    
sā́_aśr̥ṇot /
Sentence: 5    
devā́ agním ā́dadʰata íti /
Sentence: 6    
tád agaccʰat /
Sentence: 7    
'nvāhāryapácanam ágra ā́dadʰata /
Sentence: 8    
átʰa gā́rhapatyam /
Sentence: 9    
átʰa_āhavanī́yam /
Sentence: 10    
sā́_abravīt //

Verse: 6    
{BS 1.1.4.31}
Sentence: 1    
prā́cy eṣām̐ śrī́r agāt /
Sentence: 2    
bʰadrā́ bʰūtvā́ suvargáṃ lokám eṣyanti /
Sentence: 3    
prajā́ṃ vetsyanta íti /
Sentence: 4    
yásya_evám agnír ādʰīyáte /
Sentence: 5    
prā́cy asya śrī́r eti /
Sentence: 6    
bʰadró bʰūtvā suvargáṃ lokám eti /
Sentence: 7    
prajā́ṃ vandate /
Sentence: 8    
sā́bravīd íḍā mánum /
Sentence: 9    
tátʰā vā́ aháṃ táva_agním ā́dʰāsyāmi /
Sentence: 10    
yátʰā prá prajáyā paśúbʰir mitʰunáir janiṣyáse //

Verse: 7    
{BS 1.1.4.32}
Sentence: 1    
práty asmím̐l {BS asmín} loké stʰāsyási /
Sentence: 2    
abʰí suvargáṃ lokáṃ jeṣyásī́ti /
Sentence: 3    
gā́rhapatyam ágra ā́dadʰāt /
Sentence: 4    
gā́rhapatyaṃ vā́ ánu prajā́ḥ paśávaḥ prájāyante /
Sentence: 5    
gā́rhapatyenaivā́smai prajā́ṃ paśū́n prā́janayat /
Sentence: 6    
átʰa_anvāhāryapácanam /
Sentence: 7    
tiryáṅṅ iva vā́ ayáṃ lokáḥ /
Sentence: 8    
asmínn evá téna loké prátyatiṣṭhat /
Sentence: 9    
átʰa_āhavanī́yam /
Sentence: 10    
ténaivá suvargáṃ lokám abʰyàjayat //

Verse: 8    
{BS 1.1.4.33}
Sentence: 1    
yásya_evám agnír ādʰīyáte /
Sentence: 2    
prá prajáyā paśúbʰir mitʰunáir jāyate /
Sentence: 3    
práty asmím̐l {BS asmín} loké tiṣṭhati /
Sentence: 4    
abʰí suvargáṃ lokáṃ jayati /
Sentence: 5    
yásya vā́ áyatʰādevatam agnír ādʰīyáte /
Sentence: 6    
ā́ devátābʰyo vr̥ścyate /
Sentence: 7    
pā́pīyān bʰavati /
Sentence: 8    
yásya yatʰādevatám /
Sentence: 9    
devátābʰya ā́ vr̥ścyate /
Sentence: 10    
vásīyān bʰavati //
{BS 1.1.4.34}
Sentence: 11    
bʰŕ̥gūṇāṃ tvā_áṅgirasāṃ vratapate vraténa_ā́dadʰāmī́ti bʰr̥gvaṅgirásām ā́dadʰyāt /
Sentence: 12    
ādityā́nāṃ tvā devā́nāṃ vratapate vraténa_ā́dadʰāmī́ty ányāsāṃ brā́hmaṇīnāṃ prajā́nām /
Sentence: 13    
váruṇasya tvā rā́jño vratapate vraténa_ā́dadʰāmī́ti rā́jñaḥ /
Sentence: 14    
índrasya tvā_indriyéṇa vratapate vraténa_ā́dadʰāmi_íti rājanyàsya /
Sentence: 15    
mános tvā grāmaṇyò vratapate vraténa_ā́dadʰāmī́ti váiśyasya /
Sentence: 16    
r̥bʰūṇā́ṃ tvā devā́nāṃ vratapate vraténa_ā́dadʰāmi_íti ratʰakārásya /
Sentence: 17    
yatʰādevatám agnír ā́dʰīyate /
Sentence: 18    
devátābʰya ā́ vr̥ścyate {AS ā́vŕ̥ścyáté} /
Sentence: 19    
vásīyān bʰavati //

Paragraph: 5 
Verse: 1    
{BS 1.1.5.35}
Sentence: 1    
prajā́patir vācáḥ satyám apaśyat /
Sentence: 2    
téna_agním ā́dʰatta /
Sentence: 3    
téna vái ārdʰnot /
Sentence: 4    
bʰū́r bʰúvaḥ súvar íty āha /
Sentence: 5    
etád vái vācáḥ satyám /
Sentence: 6    
eténa_agním ādʰatte /
Sentence: 7    
r̥dʰnóty evá /
Sentence: 8    
átʰo satyáprāśūr evá bʰavati /
Sentence: 9    
átʰo eváṃ vidvā́n abʰicárati /
Sentence: 10    
str̥ṇutá eváinam //

Verse: 2    
{BS 1.1.5.36}
Sentence: 1    
bʰū́r íty āha /
Sentence: 2    
prajā́ evá tád yájamānaḥ sr̥jate /
Sentence: 3    
bʰúva íty āha /
Sentence: 4    
asmínn evá loké prátitiṣṭhati /
Sentence: 5    
súvar íty āha /
Sentence: 6    
suvargá evá loké prátitiṣṭhati /
Sentence: 7    
tribʰír akṣárair gā́rhapatyam ā́dadʰāti /
Sentence: 8    
tráya imé lokā́ḥ /
Sentence: 9    
eṣv èváinaṃ lokéṣu prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 10    
sárvaiḥ pañcábʰir āhavanī́yam //

Verse: 3    
{BS 1.1.5.37}
Sentence: 1    
suvargā́ya vā́ eṣá lokā́ya_ā́dʰīyate /
Sentence: 2    
yád āhavanī́yaḥ /
Sentence: 3    
suvargá evā́smai loké vācáḥ satyám̐ sárvam āpnoti /
Sentence: 4    
tribʰír gā́rhapatyam ā́dadʰāti /
Sentence: 5    
pañcábʰir āhavanī́yam /
Sentence: 6    
aṣṭáu sáṃpadyante /
Sentence: 7    
aṣṭā́kṣarā gāyatrī́ /gāyatró 'gníḥ /
Sentence: 8    
yā́vān evā́gníḥ /
Sentence: 9    
tám ā́dʰatte //

Verse: 4    
{BS 1.1.5.38}
Sentence: 1    
prajā́patiḥ prajā́ asr̥jata /
Sentence: 2    
tā́ asmāt sr̥ṣṭā́ḥ párācīr āyann /
Sentence: 3    
tā́bʰyo jyótir údagr̥hṇāt /
Sentence: 4    
táṃ jyótiḥ páśyantīḥ prajā́ abʰí samā́vartanta /
Sentence: 5    
upári_iva_agním údgr̥hṇīyād uddʰáran {BS uddʰárann} /
Sentence: 6    
jyótir evá {AS jyòtir evá} páśyantīḥ prajā́ yájamānam abʰí samā́vartante /
Sentence: 7    
prajā́pater ákṣy aśvayat /
Sentence: 8    
tát párāpatat /
Sentence: 9    
tád áśvo 'bʰavat /
Sentence: 10    
tád áśvasya_aśvatvám //

Verse: 5    
{BS 1.1.5.39}
Sentence: 1    
eṣá vái prajā́patiḥ /
Sentence: 2    
yád agníḥ prājāpatyó 'śvaḥ /
Sentence: 3    
yád áśvaṃ purástān náyati /
Sentence: 4    
svám evá cákṣuḥ páśyan prajā́patir ánūdeti /
Sentence: 5    
vajrī́ vā́ eṣáḥ /
Sentence: 6    
yád áśvaḥ /
Sentence: 7    
yád áśvaṃ purástān náyati /
Sentence: 8    
jātā́n evá bʰrā́tr̥vyān práṇudate /
Sentence: 9    
púnar ā́vartayati //

Verse: 6    
{BS 1.1.5.40}
Sentence: 1    
janiṣyámāṇān evá prátinudate /
Sentence: 2    
ny ā̀havanī́yo gā́rhapatyam akāmayata /
Sentence: 3    
gā́rhapatya āhavanī́yam /
Sentence: 4    
táu vibʰā́jaṃ nā́śaknot /
Sentence: 5    
'śvaḥ pūrvavā́ḍ bʰūtvā́ /
Sentence: 6    
prā́ñcaṃ pū́rvam údavahat /
Sentence: 7    
tát pūrvavā́haḥ pūrvavāṭtvám /
Sentence: 8    
yád áśvaṃ purástān náyati /
Sentence: 9    
víbʰaktir eváinayoḥ sā́ /
Sentence: 10    
átʰo nā́nāvīryāv eváinau kurute //

Verse: 7    
{BS 1.1.5.41}
Sentence: 1    
yád upáry_upari śíro háret /
Sentence: 2    
prāṇā́n víccʰindyāt /
Sentence: 3    
adʰò'dʰaḥ śíro harati /
Sentence: 4    
prāṇā́nāṃ gopītʰā́ya /
Sentence: 5    
íyaty ágre harati /
Sentence: 6    
átʰa_íyaty átʰa_íyati /
Sentence: 7    
tráya imé lokā́ḥ /
Sentence: 8    
eṣv èváinaṃ lokéṣu prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 9    
prajā́patir agním asr̥jata /
Sentence: 10    
'bibʰet prámā dʰakṣyatī́ti //

Verse: 8    
{BS 1.1.5.42}
Sentence: 1    
tásya tredʰā́ mahimā́naṃ vyàuhat /
Sentence: 2    
śā́ntyā ápradāhāya /
Sentence: 3    
yát tredʰā́_agnír ādʰīyáte /
Sentence: 4    
mahimā́nam evā́sya tád vyūhati /
Sentence: 5    
śā́ntyā ápradāhāya /
Sentence: 6    
púnar ā́vartayati /
Sentence: 7    
mahimā́nam evā́sya sáṃdadʰāti /
Sentence: 8    
paśúr vā́ eṣáḥ /
Sentence: 9    
yád áśvaḥ /
Sentence: 10    
eṣá rudráḥ //

Verse: 9    
{BS 1.1.5.43}
Sentence: 1    
yád agníḥ /
Sentence: 2    
yád áśvasya padè 'gním ādadʰyā́t /
Sentence: 3    
rudrā́ya paśū́n ápidadʰyāt /
Sentence: 4    
apaśúr yájamānaḥ syāt /
Sentence: 5    
yán _ākramáyet {BS yáṃ nā́kramáyet} /
Sentence: 6    
ánavaruddʰā asya paśávaḥ syuḥ /
Sentence: 7    
pārśvatá ā́kramayet /
Sentence: 8    
yátʰā́hitasya_agnér áṅgārā abʰyavavárteran {BS abʰyavavárterann} /
Sentence: 9    
ávaruddʰā asya paśávo bʰávanti /
Sentence: 10    
rudrā́ya_ápidadʰāti //

Verse: 10    
{BS 1.1.5.44}
Sentence: 1    
trī́ṇi havī́m̐ṣi nírvapati /
Sentence: 2    
virā́ja evá víkrāntaṃ yájamānó 'nu víkramate /
Sentence: 3    
agnáye pávamānāya /
Sentence: 4    
agnáye pāvakā́ya /
Sentence: 5    
agnáye śúcaye /
Sentence: 6    
yád agnáye pávamānāya nirvápati /
Sentence: 7    
punā́ty eváinam /
Sentence: 8    
yád agnáye pāvakā́ya /
Sentence: 9    
pūtá evā́sminn annā́dyaṃ dadʰāti /
Sentence: 10    
yád agnáye śúcaye /
Sentence: 11    
brahmavarcasám evā́sminn upáriṣṭād dadʰāti //

Paragraph: 6 
Verse: 1    
{BS 1.1.6.45}
Sentence: 1    
devāsurā́ḥ sáṃyattā āsann /
Sentence: 2    
devā́ vijayám upayántaḥ /
Sentence: 3    
agnáu vāmáṃ vásu sáṃ nyadadʰata /
Sentence: 4    
idám u no bʰaviṣyati /
Sentence: 5    
yádi no jeṣyánti_íti /
Sentence: 6    
tád agnír _utsáham aśaknot /
Sentence: 7    
tát tredʰā́ vinyàdadʰāt {BS vinyadadʰāt} /
Sentence: 8    
paśúṣu tŕ̥tīyam /
Sentence: 9    
apsú tŕ̥tīyam /
Sentence: 10    
ādityé tŕ̥tīyam //

Verse: 2    
{BS 1.1.6.46}
Sentence: 1    
tád devā́ vijítya /
Sentence: 2    
púnar ávārurutsanta /
Sentence: 3    
'gnáye pávamānāya púroḍā́śam aṣṭā́kapālaṃ níravapan /
Sentence: 4    
paśávo vā́ agníḥ pávamānaḥ /
Sentence: 5    
yád evá paśúṣv ā́sīt /
Sentence: 6    
tát téna_ávārundʰata /
Sentence: 7    
'gnáye pāvakā́ya /
Sentence: 8    
ā́po vā́ agníḥ pāvakáḥ /
Sentence: 9    
yád evá_ápsv ā́sīt /
Sentence: 10    
tát téna_ávārundʰata //

Verse: 3    
{BS 1.1.6.47}
Sentence: 1    
'gnáye śúcaye /
Sentence: 2    
asáu vā́ ādityò 'gníḥ śúciḥ {BS 'gníśśúciḥ} /
Sentence: 3    
yád evá_ādityá ā́sīt /
Sentence: 4    
tát téna_ávārundʰata /
Sentence: 5    
brahmavādíno vadanti /
Sentence: 6    
tanúvo vā́váitā́ agnyādʰéyasya /
Sentence: 7    
āgneyó vā́ aṣṭā́kapālo 'gnyādʰéyam íti /
Sentence: 8    
yát táṃ nirvápet /
Sentence: 9    
_etā́ni /
Sentence: 10    
yátʰātmā́ syā́t //

Verse: 4    
{BS 1.1.6.48}
Sentence: 1    
_áṅgāni /
Sentence: 2    
tādŕ̥g evá tát /
Sentence: 3    
yád etā́ni nirvápet /
Sentence: 4    
tám /
Sentence: 5    
yátʰā́ṅgāni {AS yátʰāṅgāni} syuḥ /
Sentence: 6    
_ā́tmā́ /
Sentence: 7    
tādŕ̥g evá tát /
Sentence: 8    
ubʰáyāni sahá nirúpyāṇi /
Sentence: 9    
yajñásya sātmátvāya /
Sentence: 10    
ubʰáyaṃ vā́ etásya_indriyáṃ vīryàm āpyate //

Verse: 5    
{BS 1.1.6.49}
Sentence: 1    
'gním ādʰatté {AS 'gním ādʰatte} /
Sentence: 2    
aindrāgnám ékādaśakapālam ánu nírvapet /
Sentence: 3    
ādityáṃ carúm /
Sentence: 4    
indrāgnī́ vái devā́nām áyātayāmānau /
Sentence: 5    
evá deváte áyātayāmnī /
Sentence: 6    
tā́bʰyām evā́smā indriyáṃ vīryàm ávarunddʰe {BS vīryàmávarundʰe} /
Sentence: 7    
ādityò bʰavati /
Sentence: 8    
iyáṃ vā́ áditiḥ {BS aditiḥ} /
Sentence: 9    
asyā́m evá prátitiṣṭhati /
Sentence: 10    
dʰenvái vā́ etád rétaḥ //

Verse: 6    
{BS 1.1.6.50}
Sentence: 1    
yád ā́jyam /
Sentence: 2    
anaḍúhas taṇḍulā́ḥ /
Sentence: 3    
mitʰunám evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 4    
gʰr̥té bʰavati /
Sentence: 5    
yajñásya_álūkṣāntatvāya /
Sentence: 6    
catvā́ra ārṣeyā́ḥ /
Sentence: 7    
prā́śnanti {BS prā́ścñanti} /
Sentence: 8    
diśā́m evá jyótiṣi juhoti /
Sentence: 9    
paśávo vā́ etā́ni havī́m̐ṣi /
Sentence: 10    
eṣá rudráḥ /
Sentence: 11    
yád agníḥ //

Verse: 7    
{BS 1.1.6.51}
Sentence: 1    
yát sadyá etā́ni havī́m̐ṣi nirvápet /
Sentence: 2    
rudrā́ya paśū́n ápi dadʰyāt /
Sentence: 3    
apaśúr yájámānaḥ syāt /
Sentence: 4    
yán _anunirvápet /
Sentence: 5    
ánavaruddʰā asya paśávaḥ syuḥ /
Sentence: 6    
dvādaśásu rā́trīṣv ánu nírvapet /
Sentence: 7    
saṃvatsarápratimā vái dvā́daśa rā́trayaḥ /
Sentence: 8    
saṃvatsaréṇaivā́smai rudrám̐ śamayitvā́ /
Sentence: 9    
paśū́n ávarunddʰe {BS paśū́návarundʰe} /
Sentence: 10    
yád ékam_ekam {AS ékam ekám} etā́ni havī́m̐ṣi nirvápet //

Verse: 8    
{BS 1.1.6.52}
Sentence: 1    
yátʰā trī́ṇy āvápanāni pūráyet /
Sentence: 2    
tādŕ̥k tát /
Sentence: 3    
prajánanam úccʰim̐ṣet {AS uccʰím̐ṣet} /
Sentence: 4    
ékaṃ nirúpya /
Sentence: 5    
úttare sámasyet /
Sentence: 6    
tr̥tī́yam evā́smai lokám úccʰim̐ṣati {AS uccʰím̐ṣati} prajánanāya /
Sentence: 7    
táṃ prajáyā paśúbʰir ánu prájāyate /
Sentence: 8    
átʰo yajñásyaiváiṣā́_abʰíkrāntiḥ /
Sentence: 9    
ratʰacakráṃ pravartayati {BS právartayati} /
Sentence: 10    
manuṣyaratʰénaivá devaratʰáṃ pratyávarohati //

Verse: 9    
{BS 1.1.6.53}
Sentence: 1    
brahmavādíno vadanti /
Sentence: 2    
hotavyàm {AS hotávyam} agnihotrā́3ṃ {BS nná} hotavyā́3m íti /
Sentence: 3    
yád yájuṣā juhuyā́t /
Sentence: 4    
áyatʰāpūrvam ā́hutī {AS ā́hutīr as optional reading} juhuyāt /
Sentence: 5    
yán juhuyāt /
Sentence: 6    
agníḥ párābʰavet /
Sentence: 7    
tūṣṇī́m evá hotavyàm /
Sentence: 8    
yatʰāpūrvám ā́hutī {AS ā́hutīr as optional} juhóti /
Sentence: 9    
_agníḥ párābʰavati /
Sentence: 10    
agnī́dʰe dadāti //

Verse: 10    
{BS 1.1.6.54}
Sentence: 1    
agnímukʰān evá_r̥tū́n prīṇāti /
Sentence: 2    
upabárhaṇaṃ dadāti /
Sentence: 3    
rūpā́ṇām ávaruddʰyai /
Sentence: 4    
áśvaṃ brahmáṇe /
Sentence: 5    
indriyám evá_ávarundʰe /
Sentence: 6    
dʰenúm̐ hótre /
Sentence: 7    
āśíṣa {BS āśiṣa} evá_ávarunddʰe {BS evā́varundʰe} /
Sentence: 8    
anaḍvā́ham adʰvaryáve /
Sentence: 9    
váhnir vā́ anaḍvā́n {BS anaḍvān} /
Sentence: 10    
váhnir adʰvaryúḥ //

Verse: 11    
{BS 1.1.6.55}
Sentence: 1    
váhninaivá váhni yajñásya_ávarunddʰe {BS yajñásyā́varundʰe} /
Sentence: 2    
mitʰunáu gā́vau dadāti /
Sentence: 3    
mitʰunásya_ávaruddʰyai {AS mitʰunásyā́varunddʰe as option} /
Sentence: 4    
vā́so dadāti /
Sentence: 5    
sarvadevatyàṃ vái vā́saḥ /
Sentence: 6    
sárvā evá devátāḥ prīṇāti /
Sentence: 7    
ā́ dvādaśábʰyo dadāti /
Sentence: 8    
dvā́daśa mā́sāḥ saṃvatsaráḥ /
Sentence: 9    
saṃvatsará evá prátitiṣṭhati {BS práti tiṣṭhati} /
Sentence: 10    
kā́mam ūrdʰváṃ déyam /
Sentence: 11    
áparimitasya_ávaruddʰyai //

Paragraph: 7 
Verse: 1    
{BS 1.1.7.56}
Sentence: 1    
gʰarmáḥ śíras {BS gʰarmáśśíras} tád ayám agníḥ /
Sentence: 2    
sáṃpriyaḥ paśúbʰir bʰuvat /
Sentence: 3    
cʰardís tokā́ya tánayāya yaccʰa /
Sentence: 4    
vā́taḥ prāṇástád ayám agníḥ /
Sentence: 5    
sáṃpriyaḥ paśúbʰir bʰuvat /
Sentence: 6    
svaditáṃ tokā́ya tánayāya pitúṃ paca /
Sentence: 7    
prā́cīm ánu pradíśaṃ préhi vidvā́n /
Sentence: 8    
agnér agne puró agnír bʰavehá /
Sentence: 9    
víśvā ā́śā dī́dyāno víbʰāhi /
Sentence: 10    
ū́rjaṃ no dʰehi dvipáde cátuṣpade //

Verse: 2    
{BS 1.1.7.57}
Sentence: 1    
arkáś cákṣus tád asáu sū́ryas tád ayám agníḥ /
Sentence: 2    
sáṃpriyaḥ paśúbʰir bʰuvat /
Sentence: 3    
yát te śukra śukráṃ várcaḥ śukrā́ {BS várcaśśukrā́} tanū́ḥ /
Sentence: 4    
śukráṃ jyótir ájasram /
Sentence: 5    
téna me {not in AS} dīdihi téna tvā_ā́dadʰe /
Sentence: 6    
agnín āgne bráhmaṇā /
Sentence: 7    
ānaśé vyānáśe {BS vyānaśe} sárvam ā́yur vyānáśe {BS vyā̀naśe} /
Sentence: 8    
te agne śivé tanúvau /
Sentence: 9    
virā́ṭ ca svarā́ṭ ca /
Sentence: 10    
mā́ viśatāṃ jinvatām //

Verse: 3    
{BS 1.1.7.58}
Sentence: 1    
te agne śivé tanúvau /
Sentence: 2    
samrā́ṭ ca_abʰibʰū́ś ca /
Sentence: 3    
mā́ viśatāṃ jinvatām /
Sentence: 4    
te agne śivé tanúvau /
Sentence: 5    
vibʰū́ś ca paribʰū́ś ca /
Sentence: 6    
mā́ viśatāṃ jinvatām /
Sentence: 7    
te agne śive tanúvau /
Sentence: 8    
prabʰvī́ ca prábʰūtíś ca /
Sentence: 9    
mā́ viśatāṃ jinvatām /
Sentence: 10    
yā́s te agne śivā́s tanúvaḥ /
Sentence: 11    
tā́bʰis tvā_ā́dadʰe /
Sentence: 12    
yā́s te agne gʰorā́s tanúvaḥ /
Sentence: 13    
tā́bʰir amúṃ gaccʰa //

Paragraph: 8 
Verse: 1    
{BS 1.1.8.59}
Sentence: 1    
imé vā́ eté lokā́ agnáyaḥ /
Sentence: 2    
yád ávyāvr̥ttā ādʰīyéran {BS ādʰīyérann} /
Sentence: 3    
śocáyeyur yájamānam /
Sentence: 4    
gʰarmáḥ śíra {BS gʰarmáśśíra} íti gā́rhapatyam ā́dadʰāti /
Sentence: 5    
vā́taḥ prāṇá íty anvāhāryapácanam /
Sentence: 6    
arkáś cákṣur íty āhavanī́yam /
Sentence: 7    
ténaiváinān vyā́vartayati /
Sentence: 8    
tátʰā śocayanti yájamānam /
Sentence: 9    
ratʰantarám {AS ratʰaṃtaram} abʰígāyate gā́rhapatya ādʰīyámāne /
Sentence: 10    
rā́tʰantaro vā́ ayáṃ lokáḥ //

Verse: 2    
{BS 1.1.8.60}
Sentence: 1    
asmínn eváinaṃ loké prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 2    
vāmadevyám abʰígāyata {BS abʰigāyata} uddʰriyámāṇe {AS u[d]dʰriyámāṇe} /
Sentence: 3    
antárikṣaṃ vái vāmadevyám /
Sentence: 4    
antárikṣa eváinaṃ prátiṣṭhitam {BS pratiṣṭhitam} ā́dʰatte /
Sentence: 5    
átʰo śā́ntir vái vāmadevyám /
Sentence: 6    
śāntám eváinaṃ {BS evainaṃ} paśavyàm uddʰarate /
Sentence: 7    
br̥hád abʰígāyata āhavanī́ya ādʰīyámāne /
Sentence: 8    
bā́rhato vā́ asáu lokáḥ /
Sentence: 9    
amúṣminn eváinaṃ loké prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 10    
prajā́patir agním asr̥jata //

Verse: 3    
{BS 1.1.8.61}
Sentence: 1    
'śvo vā́ro {BS 'vā́ro} bʰūtvā́ párāṅ ait /
Sentence: 2    
táṃ vāravantī́yena_avārayata /
Sentence: 3    
tád vāravantī́yasya vāravantīyatvám /
Sentence: 4    
śyaiténa śyetī́ akuruta /
Sentence: 5    
tác cʰyaitásya śyaitatvám /
Sentence: 6    
yád vāravantī́yam abʰigā́yate /
Sentence: 7    
vārayitvā́_eváinaṃ prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 8    
śyaiténa śyetī́ kurute /
Sentence: 9    
gʰarmáḥ śíra {BS gʰarmáśśíra} íti gā́rhapatyam ā́dadʰāti /
Sentence: 10    
sáśīrṣāṇam eváinam ā́dʰatte //

Verse: 4    
{BS 1.1.8.62}
Sentence: 1    
úpa_enam úttaro yajñó namati /
Sentence: 2    
rudró vā́ eṣáḥ /
Sentence: 3    
yád agníḥ /
Sentence: 4    
ādʰīyámāna īśvaró yájamānasya paśū́n hím̐sitoḥ /
Sentence: 5    
sáṃpriyaḥ paśúbʰir bʰuvad íty āha /
Sentence: 6    
paśúbʰir eváinam̐ sáṃpriyaṃ karoti /
Sentence: 7    
paśūnā́m áhim̐sāyai /
Sentence: 8    
cʰardís tokā́ya tánayāya yaccʰa_íty āha /
Sentence: 9    
āśíṣam eváitām āśāste /
Sentence: 10    
vā́taḥ prāṇá íty anvāhāryapácanam //

Verse: 5    
{BS 1.1.8.63}
Sentence: 1    
sáprāṇam eváinam ā́dʰatte /
Sentence: 2    
svaditáṃ tokā́ya tánayāya pitúṃ pacéty āha /
Sentence: 3    
ánnam evā́smai svadayati /
Sentence: 4    
prā́cīm ánu pradíśaṃ préhi vidvā́n íty āha /
Sentence: 5    
víbʰaktir eváinayoḥ sā́ /
Sentence: 6    
átʰo nā́nāvīryāv eváinau kurute /
Sentence: 7    
ū́rjaṃ no dʰehi dvipáde cátuṣpada íty āha /
Sentence: 8    
āśíṣam {BS āśiṣam} eváitā́m ā́śāste /
Sentence: 9    
arkáś cákṣur {AS cákṣar} íty āhavanī́yam /
Sentence: 10    
arkó vái devā́nām ánnam //

Verse: 6    
{BS 1.1.8.64}
Sentence: 1    
ánnam evá_ávarundʰe /
Sentence: 2    
téna me dīdihi_íty āha /
Sentence: 3    
sámindʰa eváinam /
Sentence: 4    
ānaśé vyā̀naśa {BS vyānaśa} íti trír údiṅgayati /
Sentence: 5    
tráya imé lokā́ḥ /
Sentence: 6    
eṣv èváinaṃ lokéṣu prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 7    
tát tátʰā kāryàm /
Sentence: 8    
vī́ṅgitam ápratiṣṭhitam ā́dadʰīta /
Sentence: 9    
uddʰŕ̥tya_evá_ā́dʰāya_abʰimántriyaḥ {BS uddʰŕ̥tyaivā́dʰā́yābʰimántríyaḥ} /
Sentence: 10    
ávīṅgitam eváinaṃ prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 11    
virā́ṭ ca svarā́ṭ ca yā́s te agne śivā́s tanúvas tā́bʰis tvā_ā́dadʰa íty āha /
Sentence: 12    
etā́ vā́ agnéḥ śivā́s {BS agnéśśivā́s} tanúvaḥ /
Sentence: 13    
tā́bʰir eváinam̐ sámardʰayati /
Sentence: 14    
yā́s te agne gʰorā́s tanúvas tā́bʰir amúṃ gaccʰéti brūyād yáṃ dviṣyā́t /
Sentence: 15    
tā́bʰir eváinaṃ párābʰāvayati //

Paragraph: 9 
Verse: 1    
{BS 1.1.9.65}
Sentence: 1    
śamīgarbʰā́d agníṃ mantʰati /
Sentence: 2    
eṣā́ vā́ agnér yajñíyā tanū́ḥ /
Sentence: 3    
tā́m evā́smai janayati /
Sentence: 4    
áditiḥ putrákāmā /
Sentence: 5    
sādʰyébʰyo devébʰyo brahmaudanám apacat /
Sentence: 6    
tásyā uccʰéṣaṇam adaduḥ /
Sentence: 7    
tát prā́śnāt {BS prā́ścñāt} /
Sentence: 8    
sā́ réto 'dʰatta /
Sentence: 9    
tásyai dʰātā́ ca_aryamā́ ca_ajāyetām /
Sentence: 10    
sā́ dvitī́yam apacat //

Verse: 2    
{BS 1.1.9.66}
Sentence: 1    
tásyā uccʰéṣaṇam adaduḥ /
Sentence: 2    
tát prā́śnāt {BS prā́ścñāt} /
Sentence: 3    
sā́ réto 'dʰatta tásyai mitráś ca váruṇaś ca_ajāyetām /
Sentence: 4    
sā́ tr̥tī́yam apacat /
Sentence: 5    
tásyā uccʰéṣaṇam adaduḥ /
Sentence: 6    
tát prā́śnāt {BS prā́śñāt} /
Sentence: 7    
sā́ réro 'dʰatta /
Sentence: 8    
tásyā ám̐śaś ca bʰágaś ca_ajāyetām /
Sentence: 9    
sā́ caturtʰám apacat //

Verse: 3    
{BS 1.1.9.67}
Sentence: 1    
tásyā uccʰéṣaṇam adaduḥ /
Sentence: 2    
tát prā́śnāt {BS prā́ścñāt} /
Sentence: 3    
sā́ réto 'dʰatta /
Sentence: 4    
tásyā índraś ca vívasvām̐ś cājāyetām /
Sentence: 5    
brahmaudanáṃ pacati /
Sentence: 6    
réta evá tád dadʰāti /
Sentence: 7    
prā́śnanti {BS prā́ścñanti} brāhmaṇā́ {BS brāhmaṇā} odanám /
Sentence: 8    
yád ā́jyam uccʰíṣyate /
Sentence: 9    
téna samídʰo 'bʰyájya_ā́dadʰāti /
Sentence: 10    
uccʰéṣaṇād vā́ áditī réto 'dʰatta //

Verse: 4    
{BS 1.1.9.68}
Sentence: 1    
uccʰéṣaṇād evá tád réto dʰatte /
Sentence: 2    
ástʰi vā́ etát /
Sentence: 3    
yát samídʰaḥ /
Sentence: 4    
etád rétaḥ /
Sentence: 5    
yád ā́jyam /
Sentence: 6    
yád ā́jyena samídʰo 'bʰyájya_ādádʰāti /
Sentence: 7    
ástʰy evá tád rétasi dadʰāti /
Sentence: 8    
tisrá ā́dadʰāti mitʰunatvā́ya /
Sentence: 9    
íyatīr bʰavanti /
Sentence: 10    
prajā́patinā yajñamukʰéna sáṃmitāḥ //

Verse: 5    
{BS 1.1.9.69}
Sentence: 1    
íyatīr bʰavanti /
Sentence: 2    
yajñaparúṣā sáṃmitāḥ /
Sentence: 3    
íyatīr bʰavanti /
Sentence: 4    
etā́vad vái púruṣe vīryàm /
Sentence: 5    
vī̀ryasaṃmitāḥ /
Sentence: 6    
ārdrā́ bʰavanti /
Sentence: 7    
ārdrám iva rétaḥ sicyáte /
Sentence: 8    
cítriyasya_aśvattʰásya_ā́dadʰāti /
Sentence: 9    
citrám evá bʰavati /
Sentence: 10    
gʰr̥távatībʰir ā́dadʰāti //

Verse: 6    
{BS 1.1.9.70}
Sentence: 1    
etád vā́ agnéḥ priyáṃ dʰā́ma /
Sentence: 2    
yád gʰr̥tám {BS yáddʰr̥tám} /
Sentence: 3    
priyéṇaiváinaṃ dʰā́mnā sámardʰayati /
Sentence: 4    
átʰo téjasā /
Sentence: 5    
gāyatrī́bʰir brāhmaṇásya_ā́dadʰyāt /
Sentence: 6    
gāyatráccʰandā {BS gāyatrácʰandā} vái brāhmaṇáḥ /
Sentence: 7    
svásya cʰándasaḥ pratyayanastvā́ya /
Sentence: 8    
triṣṭúgbʰī rājanyàsya /
Sentence: 9    
triṣṭúpcʰandā vái rājanyàḥ /
Sentence: 10    
svásya cʰándasaḥ pratyayanastvā́ya //

Verse: 7    
{BS 1.1.9.71}
Sentence: 1    
jágatībʰir váiśyasya /
Sentence: 2    
jágatīcʰandā vái váiśyaḥ /
Sentence: 3    
svásya cʰándasaḥ pratyayanastvā́ya /
Sentence: 4    
tám̐ saṃvatsaráṃ gopāyet /
Sentence: 5    
saṃvatsarám̐ réto hitáṃ várdʰate /
Sentence: 6    
yády {AS yàdy} enam̐ saṃvatsaré nópanámet /
Sentence: 7    
samídʰaḥ púnar ā́dadʰyāt /
Sentence: 8    
réta evá tád dʰitáṃ várdʰamānam eti /
Sentence: 9    
mām̐sám aśnīyāt /
Sentence: 10    
stríyam upeyāt {BS úpeyāt} //

Verse: 8    
{BS 1.1.9.72}
Sentence: 1    
yán {AS yan} mām̐sám aśnīyā́t /
Sentence: 2    
yát stríyam upeyā́t {BS úpeyā́t} /
Sentence: 3    
nírvīryaḥ syāt /
Sentence: 4    
_enam agnír úpanamet /
Sentence: 5    
śvá ādʰāsyámāno brahmaudanáṃ pacati /
Sentence: 6    
ādityā́ vā́ itá uttamā́ḥ suvargáṃ lokám āyann /
Sentence: 7    
vā́ itó yántaṃ prátinudante /
Sentence: 8    
eté kʰálu vā́vá_ā́dityāḥ /
Sentence: 9    
yád brāhmaṇā́ḥ /
Sentence: 10    
táir evá saṃtváṃ {AS santváṃ} gaccʰati //

Verse: 9    
{BS 1.1.9.73}
Sentence: 1    
_enaṃ prátinudante /
Sentence: 2    
brahmavādíno vadanti /
Sentence: 3    
kvā̀ {BS kvā} sáḥ /
Sentence: 4    
agníḥ kāryàḥ /
Sentence: 5    
'smai prajā́ṃ paśū́n prajanáyati_íti /
Sentence: 6    
śálkais tā́m̐ rā́trim agním indʰīta /
Sentence: 7    
tásminn upavyuṣám aráṇī níṣṭapet /
Sentence: 8    
yátʰā_r̥ṣabʰā́ya vāśitā́ nyāviccʰāyáti {read vāsitāṃ nyāvicʰāyáti, Hoffmann, Aufsätze 456} /
Sentence: 9    
tadŕ̥g evá tát /
Sentence: 10    
apodū́hya bʰásmāgníṃ mantʰati //

Verse: 10    
{BS 1.1.9.74}
Sentence: 1    
sáivá sā́_agnéḥ sáṃtatiḥ /
Sentence: 2    
táṃ matʰitvā́ {AS mantʰitvā́} prā́ñcam úddʰarati /
Sentence: 3    
saṃvatsarám evá tád réto hitáṃ prájanayati /
Sentence: 4    
ánāhitas tásya_agnír íty āhuḥ /
Sentence: 5    
yáḥ samídʰó 'nādʰāya_agním ādʰatta íti /
Sentence: 6    
tā́ḥ saṃvatsaré purástād ā́dadʰyāt /
Sentence: 7    
saṃvatsarā́d eváinam avarúdʰya_ā́dʰatte /
Sentence: 8    
yádi saṃvatsaré nā́dadʰyā́t {BS 'nā́dadʰyā́t} /
Sentence: 9    
dvādaśyā̀ṃ purástād ā́dadʰyāt saṃvatsarápratimā vái dvā́daśa rā́trayaḥ /
Sentence: 10    
saṃvatsarám evā́sya_ā́hitā bʰavanti /
Sentence: 11    
yádi dvādaśyā̀ṃ _ā́dadʰyā́t /
Sentence: 12    
tryahé {BS tryahè} purástād ā́dadʰyāt /
Sentence: 13    
ā́hitā evā́sya bʰavanti //

Paragraph: 10 
Verse: 1    
{BS 1.1.10.75}
Sentence: 1    
prajā́patiḥ prajā́ asr̥jata /
Sentence: 2    
riricānò 'manyata /
Sentence: 3    
tápo 'tapyata /
Sentence: 4    
ātmán vīryàm apaśyat /
Sentence: 5    
tád avardʰata /
Sentence: 6    
tád asmāt sáhasordʰvám asr̥jyata /
Sentence: 7    
sā́ virā́ḍ abʰavat /
Sentence: 8    
tā́ṃ devāsurā́ vyàgr̥hṇata {BS vyagr̥hṇata} /
Sentence: 9    
'bravīt prajā́patiḥ /
Sentence: 10    
máma {AS mama} vā́ eṣā́ //

Verse: 2    
{BS 1.1.10.76}
Sentence: 1    
dóhā evá yuṣmā́kam íti /
Sentence: 2    
sā́ tátaḥ prā́cy údakrāmat /
Sentence: 3    
tát prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 4    
átʰarva pitúṃ me gopāya_íti /
Sentence: 5    
sā́ dvitī́yam údakrāmat /
Sentence: 6    
tát prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 7    
nárya prajā́ṃ me gopāya_íti /
Sentence: 8    
sā́ tr̥tī́yam údakrāmat /
Sentence: 9    
tát prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 10    
śám̐sya paśū́n me gopāya_íti //

Verse: 3    
{BS 1.1.10.77}
Sentence: 1    
sā́ caturtʰám udakrāmat /
Sentence: 2    
tát prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 3    
sápratʰa sabʰā́ṃ me gopāyéti /
Sentence: 4    
sā́ pañcamám údakrāmat /
Sentence: 5    
tát prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 6    
áhe budʰniya mántraṃ me gopāya_íti /
Sentence: 7    
agnī́n vā́vá sā́ tā́n vyakramata /
Sentence: 8    
tā́n prajā́patiḥ páryagr̥hṇāt /
Sentence: 9    
átʰo paṅktím evá /
Sentence: 10    
paṅktír vā́ eṣā́ brāhmaṇé práviṣṭā //

Verse: 4    
{BS 1.1.10.78}
Sentence: 1    
tā́m ātmánó 'dʰi nírmimīte /
Sentence: 2    
yád agnír ādʰīyáte /
Sentence: 3    
tásmād etā́vanto 'gnáya ā́dʰīyante /
Sentence: 4    
pā́ṅktaṃ vā́ idám̐ sárvam /
Sentence: 5    
pā́ṅktenaivá pā́ṅktam̐ spr̥ṇoti /
Sentence: 6    
átʰarva pitúṃ me gopāya_íty āha /
Sentence: 7    
ánnam eváiténa spr̥ṇoti /
Sentence: 8    
nárya {BS náryaṃ} prajā́ṃ me gopāya_íty āha /
Sentence: 9    
prajā́m eváténa spr̥ṇoti /
Sentence: 10    
śám̐sya paśū́n me gopāya_íty āha //

Verse: 5    
{BS 1.1.10.79}
Sentence: 1    
paśū́n eváiténa spr̥ṇoti /
Sentence: 2    
sápratʰa sabʰā́ṃ me gopāya_íty āha /
Sentence: 3    
sabʰā́m eváiténa_indriyám̐ spr̥ṇoti /
Sentence: 4    
áhe budʰniya mántraṃ me gopāya_íty āha /
Sentence: 5    
mántram eváiténa śríyam̐ spr̥ṇoti /
Sentence: 6    
yád anvāhāryapácane 'nvāhā́ryaṃ {AS 'nvāhāryàṃ} pacanti /
Sentence: 7    
téna so 'sya_abʰī́ṣṭaḥ prītáḥ /
Sentence: 8    
yád gā́rhapatya ā́jyam adʰiśráyanti sáṃpatnīr yājáyanti /
Sentence: 9    
téna so 'sya_abʰī́ṣṭaḥ prītáḥ /
Sentence: 10    
yád āhavanī́ye juhvati //

Verse: 6    
{BS 1.1.10.80}
Sentence: 1    
téna 'sya_abʰī́ṣṭaḥ prītáḥ /
Sentence: 2    
yát sabʰā́yāṃ vijáyante {BS viváyante} /
Sentence: 3    
téna 'sya_abʰī́ṣṭaḥ prītáḥ /
Sentence: 4    
yád āvasatʰé 'nnam̐ háranti /
Sentence: 5    
téna 'sya_abʰī́ṣṭaḥ prītáḥ /
Sentence: 6    
tátʰāsya sárve prītā́ abʰī́ṣṭā ā́dʰīyante /
Sentence: 7    
pravasatʰám eṣyánn evám úpatiṣṭheta_ékam_ekam /
Sentence: 8    
yátʰā brāhmaṇā́ya gr̥hé {BS gr̥he} vāsíne paridā́ya gr̥hā́n éti /
Sentence: 9    
tādŕ̥g {BS tadŕ̥g} evá tát /
Sentence: 10    
púnar āgátya_úpatiṣṭhate /
Sentence: 11    
sā́bʰāgeyam eváiṣāṃ tát /
Sentence: 12    
sā́ táta ūrdʰvā́_ā́rohat /
Sentence: 13    
sā́ rohiṇy àbʰavat /
Sentence: 14    
tád rohiṇyái rohiṇitvám /
Sentence: 15    
rohiṇyā́m agním ā́dadʰīta /
Sentence: 16    
svá eváinaṃ yónau prátiṣṭhitam ā́dʰatte /
Sentence: 17    
r̥dʰnóty enena //

Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Taittiriya-Brahmana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.