TITUS
Author: Kabir 
Kabīr
Text: Grv. 
Granthāvalī


Text entered (in TEX format) by C.P. Zoller,
Heidelberg 1995;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 9.12.2008

Book: S 
Kabīr sākhī


Chapter: 1 
sataguru mahimā aṃgStrophe: 1    
Verse: a    rāṃm nāṃm paṭaṃtarē
Verse: b    
debe kōṃ kacʰu nāṃhiṃ
Verse: c    
kyā guru saṃtoṣie
Verse: d    
hōṃs rahī man māṃhiṃ

Strophe: 2    
Verse: a    
sataguru savāṃ n koi sagā
Verse: b    
sodʰī saī n dāti
Verse: c    
hari savāṃ n koi hitū
Verse: d    
harijan saī n jāti

Strophe: 3    
Verse: a    
cōṃsaṭʰi dīvā joi kari
Verse: b    
cōdah caṃdā māṃhiṃ
Verse: c    
tihiṃ ghari kisakō cāṃdinōṃ
Verse: d    
jihiṃ ghari satagur nāṃhiṃ

Strophe: 4    
Verse: a    
nisi aṃdʰiyārī kāranēṃ
Verse: b    
cōrāsī lakh caṃd
Verse: c    
gur binu ati ūdē bʰae
Verse: d    
taū diṣṭi rahi maṃd

Strophe: 5    
Verse: a    
sataguru bapurā kyā karē
Verse: b    
sikhahī māṃhē cūk
Verse: c    
bʰāvē tyōṃ paramodʰie
Verse: d    
jyōṃ bāṃsi bajāie pʰūṃk

Strophe: 6    
Verse: a    
jākā guru āṃdharā
Verse: b    
celā jācaṃdʰ
Verse: c    
aṃdʰē aṃdʰā ṭʰeliyā
Verse: d    
donyūṃ kūp paraṃt

Strophe: 7    
Verse: a    
saṃsē khāyā sakal jag
Verse: b    
saṃsā kinahuṃ n kʰaddʰ
Verse: c    
je bedʰe guru akkʰirāṃ
Verse: d    
te saṃsā cuni cuni kʰaddʰ

Strophe: 8    
Verse: a    
gur sikalīgar kījie
Verse: b    
gyāṃn masakalā dei
Verse: c    
sabad cʰolanāṃ cʰoli
Verse: d    
cit darapan kari lei

Strophe: 9    
Verse: a    
sataguru sāṃcā sūridāṃ
Verse: b    
sabad ju bāhā ek
Verse: c    
lāgat bʰuiṃ mili gayā
Verse: d    
parā karejē cʰek

Strophe: 10    
Verse: a    
būḍā tʰā ūbarā
Verse: b    
gur lahari camaṃki
Verse: c    
jab bʰerā dekʰā jarajarā
Verse: d    
tab utari parā pʰaraṃki

Strophe: 11    
Verse: a    
tʰāpani pāī tʰiti bʰaī
Verse: b    
satagur dīnhīṃ dʰīr
Verse: c    
kabīr hīrā banijiyā
Verse: d    
māṃnasarobar tīr

Strophe: 12    
Verse: a    
gūṃgā huā bāvarā
Verse: b    
baharā huā kāṃn
Verse: c    
pāṃvā tēṃ paṃgul bʰayā
Verse: d    
sataguru mārā bāṃn

Strophe: 13    
Verse: a    
sataguru mahimāṃ anaṃt
Verse: b    
anaṃt kiyā upagār
Verse: c    
locan anaṃt ugʰāriyā
Verse: d    
anaṃt dikʰāvanahār

Strophe: 14    
Verse: a    
pācʰēṃ lāgā jāi tʰā
Verse: b    
lok bed sātʰi
Verse: c    
pēṃḍe mēṃ satagur milā
Verse: d    
dīpak diyā hātʰi

Strophe: 15    
Verse: a    
dīpak dīyā tel bʰari
Verse: b    
bātī daī agʰaṭṭ
Verse: c    
pūrā kiyā bisāhunāṃ
Verse: d    
bahuri n āvōṃ haṭṭ

Strophe: 16    
Verse: a    
gyāṃn prakāsī gur milā
Verse: b    
so jani bīsari jāi
Verse: c    
jab gobiṃd kripā karī
Verse: d    
tab guru miliyā āi

Strophe: 17    
Verse: a    
nāṃ gur milā n sikʰ milā
Verse: b    
lālac kʰelā ḍāv
Verse: c    
donōṃ būḍe dʰār mēṃ
Verse: d    
caḍʰi pātʰar nāv

Strophe: 18    
Verse: a    
satagur milā ta bʰayā
Verse: b    
je mani pāḍī bʰol
Verse: c    
pāsi binaṃṭʰā kāpaḍā
Verse: d    
kyā karē bicārī col

Strophe: 19    
Verse: a    
balihārī gur āpakī
Verse: b    
dyōhāḍī bār
Verse: c    
jin māniṣ tēṃ devatā kiyā
Verse: d    
karat n lāgī bār

Strophe: 20    
Verse: a    
satagur sadakē kiyā
Verse: b    
dil apanīṃ sāṃc
Verse: c    
kalijug hamasōṃ laḍi paḍā
Verse: d    
muhakam merā bāṃc

Strophe: 21    
Verse: a    
satagur laī kamāṃn kari
Verse: b    
bāhan lāgā tīr
Verse: c    
ek ja bāhā prīti sōṃ
Verse: d    
bʰītari bʰidā sarīr

Strophe: 22    
Verse: a    
haṃsē n bolē unamunīṃ
Verse: b    
caṃcal melā māri
Verse: c    
kahē kabīr mītari bʰidā
Verse: d    
satagur hatʰiyār

Strophe: 23    
Verse: a    
sataguru mārā bāṃn bʰari
Verse: b    
dʰari kari sūdʰī mūṭʰi
Verse: c    
aṃgi ugʰārē lāgiyā
Verse: d    
gaī davā sōṃ pʰūṭi

Strophe: 24    
Verse: a    
kabīr guru garavā milā
Verse: b    
mili gayā āṭēm lōṃn
Verse: c    
jāti pāṃti kul sab miṭe
Verse: d    
nāṃuṃ dʰarōge kōṃn

Strophe: 25    
Verse: a    
bʰalī bʰaī jo guru mile
Verse: b    
nahiṃtar hotī hāṃni
Verse: c    
dīpak joti pataṃg jyōm
Verse: d    
paḍatā pūrī jāṃni

Strophe: 26    
Verse: a    
māyā dīpak nar pataṃg
Verse: b    
bʰrami bʰrami māṃhi paḍaṃt
Verse: c    
kahē kabīr guru gyāṃn tēṃ
Verse: d    
ek ādʰ ubaraṃt

Strophe: 27    
Verse: a    
cetan cōkī bēsi kari
Verse: b    
satagur dīnhīṃ dʰīr
Verse: c    
nirbʰay hoi nisaṃk bʰaji
Verse: d    
keval kahē kabīr

Strophe: 28    
Verse: a    
gur gobiṃd ek hēṃ
Verse: b    
dūjā sab ākār
Verse: c    
āpā meṭē hari bʰajē
Verse: d    
tab pāvē dīdār

Strophe: 29    
Verse: a    
kabīr satagur nāṃ milā
Verse: b    
rahī adʰūrī sīkʰ
Verse: c    
svāṃg jatī pahiri kari
Verse: d    
gʰari gʰari māṃgē bʰīkʰ

Strophe: 30    
Verse: a    
satagur merā sūrivāṃ
Verse: b    
jyōṃ tātēṃ lohi luhār
Verse: c    
kasanī kaṃcan kiyā
Verse: d    
tāī liyā tatasār

Strophe: 31    
Verse: a    
nihacal nidʰi milāi tat
Verse: b    
satagur sāhas dʰīr
Verse: c    
nipajī mēṃ sājʰī gʰanāṃ
Verse: d    
bāṃṭē nahīṃ kabīr

Strophe: 32    
Verse: a    
cōpaḍ māṃḍī cōhaṭē
Verse: b    
aradʰ uradʰ bājāri
Verse: c    
satagur setī kʰelatāṃ
Verse: d    
kabahuṃ n āvē hāri

Strophe: 33    
Verse: a    
pāṃsā pakaḍā prem
Verse: b    
sārī kiyā sarīr
Verse: c    
satagur dāṃv batāiyā
Verse: d    
kʰelē dās kabīr

Strophe: 34    
Verse: a    
satagur ham sōṃ rījʰi kari
Verse: b    
kahā ek parasaṃg
Verse: c    
barasā bādal prem
Verse: d    
bʰīji gayā sab aṃgNext partThis text is part of the TITUS edition of Kabir, Granthavali.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.