TITUS
Rg-Veda: Rg-Veda-Samhita
Part No. 2
Previous part

Hymn: 2 
Verse: 1 
Halfverse: a    vā́yav ā́ yāhi darśatemé sómā áraṃkr̥tāḥ /
   
vā́yav ā́ yāhi darśata_
   
vā́yo ā́ yāhi darśata
   
vā́yav ā́ yāhi darśata

Halfverse: b    
_imé sómā áraṃkr̥tāḥ /
   
imé sómāḥ áraṃkr̥tāḥ /
   
imé sómā áraṃkr̥tāḥ /

Halfverse: c    
téṣām pāhi śrudʰī́ hávam //
   
téṣām pāhi śrudʰī́ hávam //
   
téṣām pāhi śrudʰí+ hávam //
   
téṣām pāhi śrudʰī́ hávam //


Verse: 2 
Halfverse: a    
vā́ya uktʰébʰir jarante tvā́m ácʰā jaritā́raḥ /
   
vā́ya uktʰébʰir jarante
   
vā́yo uktʰébʰiḥ jarante
   
vā́ya uktʰébʰir jarante

Halfverse: b    
tvā́m ácʰā jaritā́raḥ /
   
tvā́m ácʰa+ jaritā́raḥ /
   
tuvā́m ácʰā jaritā́raḥ /

Halfverse: c    
sutásomā aharvídaḥ //
   
sutásomā aharvídaḥ //
   
sutásomāḥ aharvídaḥ //
   
sutásomā aharvídaḥ //


Verse: 3 
Halfverse: a    
vā́yo táva prapr̥ñcatī́ dʰénā jigāti dāśúṣe /
   
vā́yo táva prapr̥ñcatī́
   
vā́yo táva prapr̥ñcatī́
   
vā́yo táva prapr̥ñcatī́

Halfverse: b    
dʰénā jigāti dāśúṣe /
   
dʰénā jigāti dāśúṣe /
   
dʰénā jigāti dāśúṣe /

Halfverse: c    
urūcī́ sómapītaye //
   
urūcī́ sómapītaye //
   
urūcī́ sómapītaye //
   
urūcī́ sómapītaye //


Verse: 4 
Halfverse: a    
índravāyū imé sutā́ úpa práyobʰir ā́ gatam /
   
índravāyū imé sutā́
   
índravāyū imé sutā́ḥ
   
índravāyū imé sutā́

Halfverse: b    
úpa práyobʰir ā́ gatam /
   
úpa práyobʰiḥ ā́ gatam /
   
úpa práyobʰir ā́ gatam /

Halfverse: c    
índavo vām uśánti //
   
índavo vām uśánti //
   
índavaḥ vām uśánti //
   
índavo vām uśánti //


Verse: 5 
Halfverse: a    
vā́yav índraś ca cetatʰaḥ sutā́nāṃ vājinīvasū /
   
vā́yav índraś ca cetatʰaḥ
   
vā́yo índraḥ ca cetatʰaḥ
   
vā́yav índraś ca cetatʰaḥ

Halfverse: b    
sutā́nāṃ vājinīvasū /
   
sutā́nām vājinīvasū /
   
sutā́nāṃ vājinīvasū /

Halfverse: c    
tā́v ā́ yātam úpa dravát //
   
tā́v ā́ yātam úpa dravát //
   
taú ā́ yātam úpa dravát //
   
tā́v ā́ yātam úpa dravát //


Verse: 6 
Halfverse: a    
vā́yav índraś ca sunvatá ā́ yātam úpa niṣkr̥tám /
   
vā́yav índraś ca sunvatá
   
vā́yo índraḥ ca sunvatáḥ
   
vā́yav índraś ca sunvatá

Halfverse: b    
ā́ yātam úpa niṣkr̥tám /
   
ā́ yātam úpa niṣkr̥tám /
   
ā́ yātam úpa niṣkr̥tám /

Halfverse: c    
makṣv ìttʰā́ dʰiyā́ narā //
   
makṣv ìttʰā́ dʰiyā́ narā \!\ //
   
makṣú+ ittʰā́ dʰiyā́ narā //
   
makṣú ittʰā́ dʰiyā́ narā //


Verse: 7 
Halfverse: a    
mitráṃ huve pūtádakṣaṃ váruṇaṃ ca riśā́dasam /
   
mitráṃ huve pūtádakṣaṃ
   
mitrám huve pūtádakṣam
   
mitráṃ huve pūtádakṣaṃ

Halfverse: b    
váruṇaṃ ca riśā́dasam /
   
váruṇam ca riśā́dasam /
   
váruṇaṃ ca riśā́dasam /

Halfverse: c    
dʰíyaṃ gʰr̥tā́cīṃ sā́dʰantā //
   
dʰíyaṃ gʰr̥tā́cīṃ sā́dʰantā //
   
dʰíyam gʰr̥tā́cīm sā́dʰantā //
   
dʰíyaṃ gʰr̥tā́cīṃ sā́dʰantā //


Verse: 8 
Halfverse: a    
r̥téna mitrāvaruṇāv r̥tāvr̥dʰāv r̥taspr̥śā /
   
r̥téna mitrāvaruṇāv
   
r̥téna mitrāvaruṇau
   
r̥téna mitrāvaruṇāv

Halfverse: b    
r̥tāvr̥dʰāv r̥taspr̥śā /
   
r̥tāvr̥dʰau r̥taspr̥śā /
   
r̥tāvr̥dʰāv r̥taspr̥śā /

Halfverse: c    
krátum br̥hántam āśātʰe //
   
krátum br̥hántam āśātʰe //
   
krátum br̥hántam āśātʰe //
   
krátum br̥hántam āśatʰe* //


Verse: 9 
Halfverse: a    
kavī́ no mitrā́váruṇā tuvijātā́ urukṣáyā /
   
kavī́ no mitrā́váruṇā
   
kavī́ naḥ mitrā́váruṇā
   
kavī́ no mitrā́váruṇā

Halfverse: b    
tuvijātā́ urukṣáyā /
   
tuvijātaú urukṣáyā /
   
tuvijātā́ urukṣáyā /

Halfverse: c    
dákṣaṃ dadʰāte apásam //
   
dákṣaṃ dadʰāte apásam //
   
dákṣam dadʰāte apásam //
   
dákṣaṃ dadʰāte apásam //


Next partThis text is part of the TITUS edition of Rg-Veda: Rg-Veda-Samhita.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.7.2009. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.