TITUS
Madigan-i hazar dadestan (trl.)
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
2


Paragraph: 1     ẔNE BBA y MNDOM pṯ hmb՚g՚n' W hmḫw՚stk՚n' Page: 2   Line: 1  (W)* hmp[՚n]՚ȳȳn՚n* ŠḆKWNṯ.

Paragraph: 2     
GBṞA [1]* 3 NKSY[Y]A ՚p՚m YNSḆWNṉḏ wcyr ḤTYMWN[N]nd ZK MNW Line: 2  {՚}p՚m BṞA YHBWNt AḤR MN ZK ZK ḫw՚stk' pṯ ḫwyšyh OL OLEš՚n GBṞA OL GBṞA-1 YHBWNyt* Line: 3  ZK GBṞA ZK NKSY[Y]A ZK y pr՚y MN ZK ZY-š BNPŠE nȳȳ՚pyt' MN hmb՚g՚n BOYHWNst' LA Line: 4  ŠLYT՚.

Paragraph: 3     
AMT twcšn' y ABYtr՚n LAWḤR (O)L ['] BṞE['] (y) p՚twḫš՚yh՚ pṯ ՚prm՚nd Line: 5  {ḫw}՚stk'd՚r YHBWNnd cygwn' MN ḫwt՚ybwt' y dpyṟ' BṞA YMḺḺWNd twcšn' ŠḆKWNṯ YHWWNyt Line: 6  ZK MNW ՚wbš YHBWNd MN hmb՚g՚n +BOYHWNst'+* LA twb՚n.

Paragraph: 4     
AMT 2 GBṞA pṯ ՚knyn' ՚p՚m Line: 7  {YN}SḆWNṉḏ W ZK ՚p՚m AYT y BṞA ŠḆKWNṉḏ OLEš՚n GBṞA ՚ywk' b՚hr y NPŠE wc՚ryt' ZK y Line: 8  {BṞA} ŠḆKWNṉḏ ՚ytwn' YHWWNyt cygwn ZK y pṯ p՚yn՚n ŠḆKWNṉḏ.

Paragraph: 5     
AMT twcšn' BṞA Line: 9  {Š}ḆKWNṉḏ pyš MN bryn' ẕm՚n pṯ psym՚r W AḤR MN bryn' ẕm՚n pṯ p՚ȳȳn՚n ŠḆKWNṯ Line: 10  {YH}WWNyt.

Paragraph: 6     
AMT twcšn' BṞA ŠḆKWNṉḏ pyš MN bryn' ẕm՚n pṯ psym՚r W AḤR MN bryn' Line: 11  ẕm՚n pṯ p՚ȳȳn՚n ŠḆKWNṯ YHWWNyt.

Paragraph: 7     
AMT pṯ 3 gwbšn' OL p՚ȳȳn՚n YMḺḺWNyt AYḴ-m MN Line: 12  p՚ȳȳn՚nyh ŠḆKWNṯ HWEȳȳ ADYN-š MN p՚ȳȳn՚nyh ŠḆKWNṯ YHWWNyt' twcšn' ['] ḤT LOYN' Line: 13  {M}N bryn' ẕm՚n YMḺḺWNyt LA ŠḆKWNṯ' YHWWNyt W ḤT AḤR MN bryn' ẕm՚n YMḺḺWNyt ՚wsk՚rtn' ՚p՚yt'.

Paragraph: 8     
Line: 14  AMT GBṞA 3 NKSYA 100 MN GBṞA-1 prḫw' ŠM ՚p՚m YNSḆWNṉḏ W AḤR prḫw' pṯ ZK Line: 15  NKSYA MN GBṞA-1 ՚pȳȳsḫwn'* YHWWNyt prḫwzwrw՚n W wyh՚whṟmẕḏ gwpt' AYḴ bhr y OLE y Line: 16  hc-š ՚pȳȳsḫwn' YHWWNyt' W ZK y ՚p՚ṟyk MN ՚p՚ṟyk ['] BOYHWNst' twb՚n' YHWWNyt ywdtr.


Paragraph: n.9     
ins. W. ^
Paragraph: n.10     
prp. hmp՚ȳȳn՚n für Ms. hmp՚nȳȳn՚n. ^
Paragraph: n.11     
om. ^
Paragraph: n.12     
prp. YHBWNyt für Ms. YHWWNyt. ^
Paragraph: n.13     
prp. BOYHWNst' für Ms. ttttttttt. ^
Paragraph: n.14     
prp. ՚pȳȳsḫwn' für Ms. ՚p՚ȳȳšn (vgl. Z. 16). ^Next partThis text is part of the TITUS edition of Madigan-i hazar dadestan (trl.).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.1.2021. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.