TITUS
Codex Zographensis
Part No. 3
Previous part

Chapter: 5 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   оуӡьрѣвъ же народы вьӡиде на горѫ · ῾і ѣко сѣде пристѫпишѧ къ њемоу оученици его ·
   
ⱁⱆⰸⱐⱃⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰹ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ · ῾ⰺ ⱑⰽⱁ ⱄⱑⰴⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⱁⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і отвръӡъ оуста своѣ оучааше ѧ г҃лѧ ·
   
῾ⰺ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⱏ ⱁⱆⱄⱅⰰ ⱄⰲⱁⱑ ⱁⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ⱔ ⰳ҃ⰾⱔ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Блажени ништиі д҃хомь · ѣко тѣхъ естъ ц҃рсо н҃бское ·
   
Ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⱀⰻⱎⱅⰻⰹ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⱅⱑⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱃⱄⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени плачѫштеи · ѣко ти оутѣшѧтъ сѧ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⰵⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⱁⱆⱅⱑⱎⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени кротьци · ѣко ти наслѣдѧтъ ӡемљѭ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰽⱃⱁⱅⱐⱌⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱔⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱙ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени ал᾽чѫштиі ῾і жѧждѫштиі правъды ради · ѣко ти насытѧтъ сѧ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰰⰾ᾽ⱍⱘⱎⱅⰻⰺ ῾ⰺ ⰶⱔⰶⰴⱘⱎⱅⰻⰹ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⱃⰰⰴⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⱀⰰⱄⱏⰹⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени милостивиі · ѣко ти помиловани бѫдѫтъ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰻⰲⰻⰹ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰲⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени чистиі сръдцемь · ѣко ти б҃а оуӡьрѧтъ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⱍⰻⱄⱅⰻⰹ ⱄⱃⱏⰴⱌⰵⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⰱ҃ⰰ ⱁⱆⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени съмирѣѭштиі · ѣко ти с҃нов҃е҃ б҃жіи нарекѫтъ сѧ ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⱄⱏⰿⰻⱃⱑⱙⱎⱅⰻⰹ · ⱑⰽⱁ ⱅⰻ ⱄ҃ⱀⱁⰲ҃ⰵ҃ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ⱀⰰⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⱄⱔ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени іӡгънани правъды ради · ѣко тѣхъ естъ ц҃рство н҃бское ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰺⰸⰳⱏⱀⰰⱀⰻ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰹ ⱃⰰⰴⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⱑⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
блажени есте егда поносѧтъ вамъ · ῾і ижденѫтъ вы · ῾і рекѫтъ · вьсѣкъ ӡълъ г҃лъ на вы · лъжѫште мене ради ·
   
ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱁⱀⱁⱄⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ῾ⰺ ⰻⰶⰴⰵⱀⱘⱅⱏ ⰲⱏⰹ · ῾ⰺ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰸⱏⰾⱏ ⰳ҃ⰾⱏ ⱀⰰ ⰲⱏⰹ · ⰾⱏⰶⱘⱎⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Радоуите сѧ і веселите сѧ · ѣко мъӡда ваша многа естъ на небесехъ · тако бо ῾іӡгънашѧ пророкы · іже бѣшѧ прѣжде васъ ·
   
Ⱃⰰⰴⱁⱆⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰺ ⰲⰵⱄⰵⰾⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱑⰽⱁ ⰿⱏⰸⰴⰰ ⰲⰰⱎⰰ ⰿⱀⱁⰳⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱏ · ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ῾ⰺⰸⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏⰹ · ⰺⰶⰵ ⰱⱑⱎⱔ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰲⰰⱄⱏ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
вы есте соль ӡеми · аште же соль обоуѣетъ · чимь осолитъ сѧ · ни чьсомоу же бѫдетъ къ томоу · да ῾ісыпана бѫдетъ вънъ · ῾і попираема ч҃кы · ӡ҃ач҃ ·
   
ⰲⱏⰹ ⰵⱄⱅⰵ ⱄⱁⰾⱐ ⰸⰵⰿⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱁⰾⱐ ⱁⰱⱁⱆⱑⰵⱅⱏ · ⱍⰻⰿⱐ ⱁⱄⱁⰾⰻⱅⱏ ⱄⱔ · ⱀⰻ ⱍⱐⱄⱁⰿⱁⱆ ⰶⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱁⱆ · ⰴⰰ ῾ⰺⱄⱏⰹⱂⰰⱀⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏⱀⱏ · ῾ⰺ ⱂⱁⱂⰻⱃⰰⰵⰿⰰ ⱍ҃ⰽⱏⰹ · ⰸ҃ⰰⱍ҃ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Вы есте свѣтъ мироу · не можетъ градъ оукрыти сѧ вр?хоу горы стоѧ ·
   
Ⰲⱏⰹ ⰵⱄⱅⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰿⰻⱃⱁⱆ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱁⱆⰽⱃⱏⰹⱅⰻ ⱄⱔ ⰲⱃ?ⱈⱁⱆ ⰳⱁⱃⱏⰹ ⱄⱅⱁⱔ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ни въжагаѭтъ свѣтильника · ῾і постављѣѭтъ его подъ спѫдомь · нъ на свѣштьницѣ · ῾і свѣтитъ вьсѣмъ · ῾іже въ храминѣ сѫтъ ·
   
ⱀⰻ ⰲⱏⰶⰰⰳⰰⱙⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⰰ · ῾ⰺ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾ҄ⱑⱙⱅⱏ ⰵⰳⱁ ⱂⱁⰴⱏ ⱄⱂⱘⰴⱁⰿⱐ · ⱀⱏ ⱀⰰ ⱄⰲⱑⱎⱅⱐⱀⰻⱌⱑ · ῾ⰺ ⱄⰲⱑⱅⰻⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ · ῾ⰺⰶⰵ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱑ ⱄⱘⱅⱏ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
тако да просвѣтититъ сѧ свѣтъ вашь прѣдъ ч҃кы · да оуӡьрѧтъ дѣла ваша добраѣ · і прославѧтъ о҃ца вашего іжь естъ на н҃бхъ ·
   
ⱅⰰⰽⱁ ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰲⱑⱅⰻⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⰰⱎⱐ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰽⱏⰹ · ⰴⰰ ⱁⱆⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰ ⰲⰰⱎⰰ ⰴⱁⰱⱃⰰⱑ · ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⱔⱅⱏ ⱁ҃ⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰺⰶⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱈⱏ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Не мните ѣко придъ раӡоритъ ӡакона ли пророкъ · не придъ раӡоритъ нъ ῾ісплънитъ ·
   
Ⱀⰵ ⰿⱀⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰾⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱏ ⱀⱏ ῾ⰺⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱅⱏ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
амин᾽ · амин᾽ · г҃лѭ вамъ · доідеже прѣідетъ н҃бо ῾і ӡемљѣ · писмѧ едино · ли едина чръта не прѣідеть отъ ӡакона · доідеже всѣ бѫдѫтъ ·
   
ⰰⰿⰻⱀ᾽ · ⰰⰿⰻⱀ᾽ · ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⱁⰺⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⱑⰺⰴⰵⱅⱏ ⱀ҃ⰱⱁ ῾ⰺ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱑ · ⱂⰻⱄⰿⱔ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰾⰻ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱍⱃⱏⱅⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰺⰴⰵⱅⱐ ⱁⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ · ⰴⱁⰺⰴⰵⰶⰵ ⰲⱄⱑ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾іже бо раӡоритъ единѫ ӡаповѣдь · ῾і сихъ малъіхъ · і наоучить тако ч҃кы · мьниі наречетъ сѧ въ ц҃рси н҃бсцѣмь · а ῾іжь сътворитъ ῾і наоучитъ · сь велиі наречетъ сѧ въ ц҃рси н҃бсцѣмь ·
   
῾ⰺⰶⰵ ⰱⱁ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱘ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ · ῾ⰺ ⱄⰻⱈⱏ ⰿⰰⰾⱏⰺⱈⱏ · ⰺ ⱀⰰⱁⱆⱍⰻⱅⱐ ⱅⰰⰽⱁ ⱍ҃ⰽⱏⰹ · ⰿⱐⱀⰻⰹ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⱄⰻ ⱀ҃ⰱⱄⱌⱑⰿⱐ · ⰰ ῾ⰺⰶⱐ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ῾ⰺ ⱀⰰⱁⱆⱍⰻⱅⱏ · ⱄⱐ ⰲⰵⰾⰻⰹ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⱄⰻ ⱀ҃ⰱⱄⱌⱑⰿⱐ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Г҃љѭ бо вамъ · ѣко аште не іӡбѫдетъ правъда ваша · паче кънижьникъ ῾і фарисеи · не ῾імате вьнити въ ц҃рсо н҃бское ·
   
Ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰺⰸⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰰ ⰲⰰⱎⰰ · ⱂⰰⱍⰵ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏ ῾ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ · ⱀⰵ ῾ⰺⰿⰰⱅⰵ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⱄⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
слышасте ѣко речено быстъ древьниімъ · не оубиеши · ῾іжь бо оубиетъ · повиненъ естъ сѫдоу ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀⰻⰹⰿⱏ · ⱀⰵ ⱁⱆⰱⰻⰵⱎⰻ · ῾ⰺⰶⱐ ⰱⱁ ⱁⱆⰱⰻⰵⱅⱏ · ⱂⱁⰲⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱘⰴⱁⱆ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃лѭ вамъ · ѣко гнѣваѧ і сѧ на брата своего спыти · повиненъ естъ сѫдоу · ῾іжь бо речетъ братоу своемоу · рак᾽ка · повиннъ естъ сънъмиштю · а ῾іжь речетъ боуе · повиненъ естъ ђеонѣ огньнѣи ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰳⱀⱑⰲⰰⱔ ⰺ ⱄⱔ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱄⱂⱏⰹⱅⰻ · ⱂⱁⰲⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱘⰴⱁⱆ · ῾ⰺⰶⱐ ⰱⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱁⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱁⱆ · ⱃⰰⰽ᾽ⰽⰰ · ⱂⱁⰲⰻⱀⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⱓ · ⰰ ῾ⰺⰶⱐ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰱⱁⱆⰵ · ⱂⱁⰲⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰼⰵⱁⱀⱑ ⱁⰳⱀⱐⱀⱑⰻ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аште оубо принесеши даръ свои къ ол᾽тар̑ю · ῾і тоу помѣнеши ѣко бръ твои ῾іматъ нѣчто на тѧ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⱁⱆⰱⱁ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵⱎⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⰽⱏ ⱁⰾ᾽ⱅⰰⱃ̑ⱓ · ῾ⰺ ⱅⱁⱆ ⱂⱁⰿⱑⱀⰵⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⰱⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ῾ⰺⰿⰰⱅⱏ ⱀⱑⱍⱅⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ ·

Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
остави даръ твои тоу прѣдъ ол᾽таремь · ῾і шедъ прѣжде съмири сѧ съ бротомь твоімь · ῾і тъгда пришьдъ принеси даръ свои ·
   
ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱅⱁⱆ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁⰾ᾽ⱅⰰⱃⰵⰿⱐ · ῾ⰺ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⱏⰿⰻⱃⰻ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰱⱃⱁⱅⱁⰿⱐ ⱅⰲⱁⰹⰿⱐ · ῾ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱄⰲⱁⰻ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Бѫди оувѣштаѧ сѧ съ сѫпьрьмь своімь скоро · до῾ідеже еси на пѫти съ њимь · да не прѣдастъ тебе сѫпьрь сѫдиі · ῾і сѫдиі тѧ прѣдастъ слоуѕѣ ῾і въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
   
Ⰱⱘⰴⰻ ⱁⱆⰲⱑⱎⱅⰰⱔ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱄⱘⱂⱐⱃⱐⰿⱐ ⱄⰲⱁⰺⰿⱐ ⱄⰽⱁⱃⱁ · ⰴⱁ῾ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱘⱂⱐⱃⱐ ⱄⱘⰴⰻⰹ · ῾ⰺ ⱄⱘⰴⰻⰹ ⱅⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰾⱁⱆⰷⱑ ῾ⰺ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·

Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
а҃мнь · г҃љѭ ти не ῾іӡидеши отътѫдѣ · доньдеже въӡдаси послѣдьниі · конъдратъ ·
   
ⰰ҃ⰿⱀⱐ · ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⱅⰻ ⱀⰵ ῾ⰺⰸⰻⰴⰵⱎⰻ ⱁⱅⱏⱅⱘⰴⱑ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰹ · ⰽⱁⱀⱏⰴⱃⰰⱅⱏ ·

Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Слышасте ѣко речено быстъ древьњимъ · не прѣљюбы сътвориши ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀ҄ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾ҄ⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·

Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃љѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ ῾іже въӡьритъ на женѫ съ похотиѭ · о̆уже љюбы сътвори съ њеѭ · въ сръдьци своемь ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ῾ⰺⰶⰵ ⰲⱏⰸⱐⱃⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻⱙ · ⱁ̆ⱆⰶⰵ ⰾ҄ⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱏ ⱀ҄ⰵⱙ · ⰲⱏ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·

Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аште же око твое десное съблажњѣетъ тѧ ῾істъкни е · ῾і отъвръӡи о̆тъ себе · добрѣе бо ти естъ да погыбљетъ единъ оудъ тво῾іхъ · а не все тѣло твое · въвръжено бѫдетъ въ ђео̆нѫ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰴⰵⱄⱀⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀ҄ⱑⰵⱅⱏ ⱅⱔ ῾ⰺⱄⱅⱏⰽⱀⰻ ⰵ · ῾ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁ̆ⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ · ⰴⱁⰱⱃⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾ҄ⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁ῾ⰺⱈⱏ · ⰰ ⱀⰵ ⰲⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ · ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁ̆ⱀⱘ ·

Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і аште деснаѣ твоѣ рѫка съблажнаетъ тѧ · оусѣце ѭ · ῾і о̆тъвръӡи о̆тъ себе · добрѣе бо ти естъ да погыбљетъ единъ оудъ тво῾іхъ · а не все тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ђеонѫ ·
   
῾ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰴⰵⱄⱀⰰⱑ ⱅⰲⱁⱑ ⱃⱘⰽⰰ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰵⱅⱏ ⱅⱔ · ⱁⱆⱄⱑⱌⰵ ⱙ · ῾ⰺ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁ̆ⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ · ⰴⱁⰱⱃⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾ҄ⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁ῾ⰺⱈⱏ · ⰰ ⱀⰵ ⰲⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ·

Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
речено же быстъ · ῾іже ӑште поуститъ женѫ своѭ · дастъ еи кънигы распоустъныѧ ·
   
ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ · ῾ⰺⰶⰵ ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⱂⱁⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ · ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰻ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰹ ⱃⰰⱄⱂⱁⱆⱄⱅⱏⱀⱏⰹⱔ ·

Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃љѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ поуштаѧи женѫ своѭ · раӡвѣ словесе љюбодѣінааго · творитъ ѭ прѣљюбы дѣати · ῾і иже подъпѣгѫ поемљетъ · прѣљюбы дѣетъ
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱁⱆⱎⱅⰰⱔⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ · ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰾ҄ⱓⰱⱁⰴⱑⰺⱀⰰⰰⰳⱁ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾ҄ⱓⰱⱏⰹ ⰴⱑⰰⱅⰻ · ῾ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰴⱏⱂⱑⰳⱘ ⱂⱁⰵⰿⰾ҄ⰵⱅⱏ · ⱂⱃⱑⰾ҄ⱓⰱⱏⰹ ⰴⱑⰵⱅⱏ

Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
пакы слышасте ѣко речено быстъ древьњиімъ · нъ въ лъже кльнеши сѧ · въӡдаси же г҃ви клѧтвы своѧ ·
   
ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀ҄ⰻⰹⰿⱏ · ⱀⱏ ⰲⱏ ⰾⱏⰶⰵ ⰽⰾⱐⱀⰵⱎⰻ ⱄⱔ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰲⰻ ⰽⰾⱔⱅⰲⱏⰹ ⱄⰲⱁⱔ ·

Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ же г҃љѭ вамъ · не клѧти сѧ вамъ · не клѧти сѧ отънѫдь · небомь · ѣко прѣстолъ естъ б҃жіи ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏⱀⱘⰴⱐ · ⱀⰵⰱⱁⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·

Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ни ӡемљѭ · ѣко подъножие естъ ногама его · ни е҃лммь ѣко градъ естъ великааго ц҃рѣ ·
   
ⱀⰻ ⰸⰵⰿⰾ҄ⱙ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱏⱀⱁⰶⰻⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰵⰳⱁ · ⱀⰻ ⰵ҃ⰾⰿⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⱌ҃ⱃⱑ ·

Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ни главоѭ своеѭ кльни · сѧ · ѣко не можеши власа единого бѣла · ли чръна сътворити ·
   
ⱀⰻ ⰳⰾⰰⰲⱁⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⰽⰾⱐⱀⰻ · ⱄⱔ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰲⰾⰰⱄⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰱⱑⰾⰰ · ⰾⰻ ⱍⱃⱏⱀⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·

Verse: 37  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
бѫди же слово ваше · еи · еи · ῾і ни ни · лихое бо сею отъ неприѣӡни естъ ·
   
ⰱⱘⰴⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ · ⰵⰻ · ⰵⰻ · ῾ⰺ ⱀⰻ ⱀⰻ · ⰾⰻⱈⱁⰵ ⰱⱁ ⱄⰵⱓ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·

Verse: 38  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
слышасте ѣко речено б҃ыс҃ · око ӡа око · ῾і ӡѫбъ ӡа ӡѫбъ ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱ҃ⱏⰹⱄ҃ · ⱁⰽⱁ ⰸⰰ ⱁⰽⱁ · ῾ⰺ ⰸⱘⰱⱏ ⰸⰰ ⰸⱘⰱⱏ ·

Verse: 39  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аӡъ г҃љѭ вамъ · не противити сѧ ӡълоу · нъ аште къто тѧ оударитъ · въ деснѫѭ ланитѫ · о̆брати сѧ емоу дроугѫѭ ·
   
ⰰⰸⱏ ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰸⱏⰾⱁⱆ · ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱅⱔ ⱁⱆⰴⰰⱃⰻⱅⱏ · ⰲⱏ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰾⰰⱀⰻⱅⱘ · ⱁ̆ⰱⱃⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⰵⰿⱁⱆ ⰴⱃⱁⱆⰳⱘⱙ ·

Verse: 40  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і хотѧштюмоу сѫдъ приѧти съ тобоѭ · ῾і риӡѫ твоѭ вьӡѧти · о̆тъпоусти емоу ῾і срачицѫ твоѭ ·
   
῾ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⱓⰿⱁⱆ ⱄⱘⰴⱏ ⱂⱃⰻⱔⱅⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ · ῾ⰺ ⱃⰻⰸⱘ ⱅⰲⱁⱙ ⰲⱐⰸⱔⱅⰻ · ⱁ̆ⱅⱏⱂⱁⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱁⱆ ῾ⰺ ⱄⱃⰰⱍⰻⱌⱘ ⱅⰲⱁⱙ ·

Verse: 41  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і аште къто по῾іметъ тѧ по силѣ · пръпьриште едино ῾іди съ њимь двѣ · ӡ҃ач҃ ·
   
῾ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱁ῾ⰺⰿⰵⱅⱏ ⱅⱔ ⱂⱁ ⱄⰻⰾⱑ · ⱂⱃⱏⱂⱐⱃⰻⱎⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁ ῾ⰺⰴⰻ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ ⰴⰲⱑ · ⰸ҃ⰰⱍ҃ ·

Verse: 42  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Просѧштюмоу оу тебе даи ῾і хотѧштааго отъ тебе ӡаѧти · не отъврати ·
   
Ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⱓⰿⱁⱆ ⱁⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰴⰰⰻ ῾ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰸⰰⱔⱅⰻ · ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⰰⱅⰻ ·

Verse: 43  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
слышасте ѣко речено быс҃ · вьӡлюбиши подроуга своего · ῾і въӡненавидиши врагы своѧ ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ҃ · ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⱂⱁⰴⱃⱁⱆⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⰲⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⱄⰲⱁⱔ ·

Verse: 44  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Аӡъ же г҃љѭ вамъ · љюбите врагы вашѧ · благословите клънѫштѧѧ вы · добро творите ненавидѧштиімъ васъ · ῾і молите · ӡа творѧштѧѧ вамъ напасти · ῾і иӡгонѧштѧѧ вы ·
   
Ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾ҄ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰾ҄ⱓⰱⰻⱅⰵ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⰱⰾⰰⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱅⰵ ⰽⰾⱏⱀⱘⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ · ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰻⰹⰿⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ῾ⰺ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ · ⰸⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⰻ · ῾ⰺ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ ·

Verse: 45  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
да бѫдете с҃нове о҃ца вашего · ῾іжь естъ на небесехъ · ѣко слъньце свое сиѣетъ · на ӡълы ῾і благы · ῾і дъждитъ на праведъныѧ · ῾і неправьдъны ·
   
ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰵ ⱁ҃ⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ · ῾ⰺⰶⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⱄⰲⱁⰵ ⱄⰻⱑⰵⱅⱏ · ⱀⰰ ⰸⱏⰾⱏⰹ ῾ⰺ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ · ῾ⰺ ⰴⱏⰶⰴⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹⱔ · ῾ⰺ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱏⱀⱏⰹ ·

Verse: 46  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
аште љюбите љюбѧштѧѧ вы · кѫѭ мъӡдѫ ῾імате · не ῾і мьӡдоімьци ли тожде творѧтъ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰾ҄ⱓⰱⰻⱅⰵ ⰾ҄ⱓⰱⱔⱎⱅⱔⱔ ⰲⱏⰹ · ⰽⱘⱙ ⰿⱏⰸⰴⱘ ῾ⰺⰿⰰⱅⰵ · ⱀⰵ ῾ⰺ ⰿⱐⰸⰴⱁⰺⰿⱐⱌⰻ ⰾⰻ ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·

Verse: 47  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і аште цѣлоуете дроугы вашѧ · токмо чьто творите · не ῾і мьӡдо῾імьци ли тожде творѧтъ ·
   
῾ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱌⱑⰾⱁⱆⰵⱅⰵ ⰴⱃⱁⱆⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⱅⱁⰽⰿⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ · ⱀⰵ ῾ⰺ ⰿⱐⰸⰴⱁ῾ⰺⰿⱐⱌⰻ ⰾⰻ ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·

Verse: 48  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
бѫдѣте оубо съвръшени · ѣко і о҃ць вашь н҃бскъ съвръшенъ естъ · к҃он҃ · ӡ҃ач҃ ·
   
ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱁⱆⰱⱁ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⰺ ⱁ҃ⱌⱐ ⰲⰰⱎⱐ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰽ҃ⱁⱀ҃ · ⰸ҃ⰰⱍ҃ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Zographensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.