TITUS
Codex Zographensis
Part No. 27
Previous part

Book: Mk. 

Chapter: 1 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   Ӡачѧло е҃вађлиѣ · і҃с х҃ва с҃на б҃жиѣ ·
   
Ⰸⰰⱍⱔⰾⱁ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⱑ · ⰺ҃ⱄ ⱈ҃ⰲⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ѣкоже естъ псано въ пророцѣхъ · се ӑӡъ посъљѭ а҃ђлъ моі · прѣдь лицемь моімь · ῾іже оуготовитъ пѫть твоі · прѣдъ тобоѭ ·
   
ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⱑⱈⱏ · ⱄⰵ ⰰ̆ⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾ҄ⱙ ⰰ҃ⰼⰾⱏ ⰿⱁⰹ · ⱂⱃⱑⰴⱐ ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⰿⱁⰺⰿⱐ · ῾ⰺⰶⰵ ⱁⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰻⱅⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⰺ · ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Гласъ въпиѭштаго въ поустыњи · оуготова῾іте пѫть г҃нь · правы творите стьӡѧ его ·
   
Ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰲⱏⱂⰻⱙⱎⱅⰰⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⰻ · ⱁⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰ῾ⰺⱅⰵ ⱂⱘⱅⱐ ⰳ҃ⱀⱐ · ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱄⱅⱐⰸⱔ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Быстъ ῾іо̆анъ кръстѧ въ поустыњи · ῾і проповѣдаѧ крьштение покаӑнию · въ о̆тъпоуштение грѣхомъ ·
   
Ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ῾ⰺⱁ̆ⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⰻ · ῾ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ ⰽⱃⱐⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⱂⱁⰽⰰⰰ̆ⱀⰻⱓ · ⰲⱏ ⱁ̆ⱅⱏⱂⱁⱆⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁⰿⱏ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І исхождаӑше къ њемоу всѣ ῾іюдѣіскаѣ страна · ῾і и҃лмѣне · ῾і крьштахѫ сѧ вси въ іо̆рданьсцѣі рѣцѣ · отъ њего · ῾ісповѣдаѭште грѣхы своѧ ·
   
῾Ⰺ ⰻⱄⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⰲⱄⱑ ῾ⰺⱓⰴⱑⰺⱄⰽⰰⱑ ⱄⱅⱃⰰⱀⰰ · ῾ⰺ ⰻ҃ⰾⰿⱑⱀⰵ · ῾ⰺ ⰽⱃⱐⱎⱅⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ ⰲⱏ ⰺⱁ̆ⱃⰴⰰⱀⱐⱄⱌⱑⰺ ⱃⱑⱌⱑ · ⱁⱅⱏ ⱀ҄ⰵⰳⱁ · ῾ⰺⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙⱎⱅⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏⰹ ⱄⰲⱁⱔ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
бѣ же ῾іоанъ обльченъ власы вельбѫжди · ῾і поѣсъ оусъмѣнъ о чрѣслѣхъ ӗго · ῾і ѣдь · ӑкриди ῾і медъ дивиі ·
   
ⰱⱑ ⰶⰵ ῾ⰺⱁⰰⱀⱏ ⱁⰱⰾⱐⱍⰵⱀⱏ ⰲⰾⰰⱄⱏⰹ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰶⰴⰻ · ῾ⰺ ⱂⱁⱑⱄⱏ ⱁⱆⱄⱏⰿⱑⱀⱏ ⱁ ⱍⱃⱑⱄⰾⱑⱈⱏ ⰵ̆ⰳⱁ · ῾ⰺ ⱑⰴⱐ · ⰰ̆ⰽⱃⰻⰴⰻ ῾ⰺ ⰿⰵⰴⱏ ⰴⰻⰲⰻⰹ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і проповѣдаӑше г҃лѧ · грѧдетъ крѣпљеі мене · въ слѣдъ мене · емоуже нѣсмь досто῾інъ · поклоњь сѧ раӡдрѣшити · ремене сапогоу его ·
   
῾ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰽⱃⱑⱂⰾ҄ⰵⰺ ⰿⰵⱀⰵ · ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ · ⰵⰿⱁⱆⰶⰵ ⱀⱑⱄⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁ῾ⰺⱀⱏ · ⱂⱁⰽⰾⱁⱀ҄ⱐ ⱄⱔ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱅⰻ · ⱃⰵⰿⰵⱀⰵ ⱄⰰⱂⱁⰳⱁⱆ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ӑӡъ оубо крьстихъ вы водоѭ · ӑ тъ крьститъ вы д҃хомь с҃тьімь ·
   
ⰰ̆ⰸⱏ ⱁⱆⰱⱁ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱈⱏ ⰲⱏⰹ ⰲⱁⰴⱁⱙ · ⰰ̆ ⱅⱏ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⱏⰹ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⱄ҃ⱅⱐⰺⰿⱐ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бысть въ дьни ты · приде и҃с отъ наӡарѣта галиле῾іскаӑго · ῾і крьсти сѧ отъ ῾іо̆ана въ іор᾽данѣ ·
   
῾ⰺ ⰱⱏⰹⱄⱅⱐ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⱅⱏⰹ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱅⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵ῾ⰺⱄⰽⰰⰰ̆ⰳⱁ · ῾ⰺ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ῾ⰺⱁ̆ⰰⱀⰰ ⰲⱏ ⰺⱁⱃ᾽ⰴⰰⱀⱑ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і абие въсходѧ отъ воды · ῾і видѣ раӡводѧшта сѧ н҃бса · ῾і д҃хъ ѣко голѫбь сьходѧшть на њь ·
   
῾ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰹ · ῾ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰰⰸⰲⱁⰴⱔⱎⱅⰰ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰰ · ῾ⰺ ⰴ҃ⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐ ⱄⱐⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱐ ⱀⰰ ⱀ҄ⱐ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і быстъ гласъ съ н҃ебсе · ты еси с҃нъ моі въӡљюбљенъі · о тебѣ благоволихъ ·
   
῾ⰺ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⱏ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ · ⱅⱏⰹ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰹ ⰲⱏⰸⰾ҄ⱓⰱⰾ҄ⰵⱀⱏⰺ · ⱁ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱈⱏ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і абие д҃хъ іӡведе і въ поустыњѭ ·
   
῾ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⰴ҃ⱈⱏ ⰺⰸⰲⰵⰴⰵ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⱙ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бѣ тоу въ поустыњи дьниі к҃ · ῾іскоушаемъ сотоноѭ · ῾і бѣ съ ӡвѣрьми · ῾і а҃ђли слоужаахѫ емоу ·
   
῾ⰺ ⰱⱑ ⱅⱁⱆ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⰻ ⰴⱐⱀⰻⰹ ⰽ҃ · ῾ⰺⱄⰽⱁⱆⱎⰰⰵⰿⱏ ⱄⱁⱅⱁⱀⱁⱙ · ῾ⰺ ⰱⱑ ⱄⱏ ⰸⰲⱑⱃⱐⰿⰻ · ῾ⰺ ⰰ҃ⰼⰾⰻ ⱄⰾⱁⱆⰶⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱁⱆ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
по прѣданиі же іоановѣ · приде и҃с въ галилеѭ · проповѣдаѧ е҃вађлие · ц҃рсиѣ б҃жиѣ ·
   
ⱂⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰻⰹ ⰶⰵ ⰺⱁⰰⱀⱁⰲⱑ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ · ⱌ҃ⱃⱄⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
г҃лѧ · ѣко ῾ісплъни сѧ врѣмѧ · ῾і приближи сѧ ц҃рствие б҃жие · покаите сѧ ῾і вѣроуіте въ е҃вађлие б҃жие ·
   
ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ῾ⰺⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ⰲⱃⱑⰿⱔ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ · ⱂⱁⰽⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ῾ⰺ ⰲⱑⱃⱁⱆⰹⱅⰵ ⰲⱏ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Ходѧ же при мори галиле῾ісцѣмь видѣ симона · ῾і ӑньдрѣа брата того симона · въметѫшта мрѣжѧ въ море̑ · бѣӑшете бо рыбар̑ѣ ·
   
Ⱈⱁⰴⱔ ⰶⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵ῾ⰺⱄⱌⱑⰿⱐ ⰲⰻⰴⱑ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ῾ⰺ ⰰ̆ⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ ⱅⱁⰳⱁ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ⰲⱏⰿⰵⱅⱘⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ̑ · ⰱⱑⰰ̆ⱎⰵⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⱏⰹⰱⰰⱃ̑ⱑ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і рече ῾іма и҃с · придѣта въ слѣдъ мене · ῾і сътвор̑ѭ вы быти ловьца ч҃комъ ·
   
῾ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ῾ⰺⰿⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰰ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ · ῾ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ⰲⱏⰹ ⰱⱏⰹⱅⰻ ⰾⱁⰲⱐⱌⰰ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і абие оставьша мрѣжѧ по њемь ῾ідосте ·
   
῾ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐ ῾ⰺⰴⱁⱄⱅⰵ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
і прѣш᾽дъ мало отътѫдоу · оуӡьрѣ ῾іѣкова ӡеведеова · ῾і о̆ӑна братра его · ῾і та въ ӑл᾽диі · ӡавѧӡаѭшта мрѣжѧ ·
   
ⰺ ⱂⱃⱑⱎ᾽ⰴⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⱁⱅⱏⱅⱘⰴⱁⱆ · ⱁⱆⰸⱐⱃⱑ ῾ⰺⱑⰽⱁⰲⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⰰ · ῾ⰺ ⱁ̆ⰰ̆ⱀⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⱅⰰ ⰲⱏ ⰰ̆ⰾ᾽ⰴⰻⰹ · ⰸⰰⰲⱔⰸⰰⱙⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і абье въӡъва ѣ · ῾і оставьша о҃ца своего ӡеведѣа въ ладиі · съ на῾імьникы по њемь ῾ідосте ·
   
῾ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⱑ · ῾ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⱁ҃ⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰸⰵⰲⰵⰴⱑⰰ ⰲⱏ ⰾⰰⰴⰻⰹ · ⱄⱏ ⱀⰰ῾ⰺⰿⱐⱀⰻⰽⱏⰹ ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐ ῾ⰺⰴⱁⱄⱅⰵ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і вънидошѧ въ каперънаоумъ · ῾і абье въ сѫботы · на сънъмишти оучааше ·
   
῾ⰺ ⰲⱏⱀⰻⰴⱁⱎⱔ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱁⱆⰿⱏ · ῾ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰹ · ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ ⱁⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і дивљѣхѫ сѧ о оучениі его · бѣ бо оучѧ ѣко власть ῾імы · а не акы кънижьници ῾іхъ ·
   
῾ⰺ ⰴⰻⰲⰾ҄ⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱁⱆⱍⰵⱀⰻⰹ ⰵⰳⱁ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱁⱆⱍⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ῾ⰺⰿⱏⰹ · ⰰ ⱀⰵ ⰰⰽⱏⰹ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ῾ⰺⱈⱏ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І бѣ на сънъмишти[хъ] ῾іхъ · ч҃къ нечистомь д҃хомь · і въӡъва
   
῾Ⰺ ⰱⱑ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ[ⱈⱏ] ῾ⰺⱈⱏ · ⱍ҃ⰽⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱁⰿⱐ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ · ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ

Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
г҃лѧ · остани чьто естъ намъ · ῾і тебѣ и҃се · наӡарѣнине · пришьлъ еси погоубитъ насъ · вѣмъ тѧ къто еси с҃тъі б҃жіи ·
   
ⰳ҃ⰾⱔ · ⱁⱄⱅⰰⱀⰻ ⱍⱐⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ · ῾ⰺ ⱅⰵⰱⱑ ⰻ҃ⱄⰵ · ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱀⰻⱀⰵ · ⱂⱃⰻⱎⱐⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱂⱁⰳⱁⱆⰱⰻⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ · ⰲⱑⰿⱏ ⱅⱔ ⰽⱏⱅⱁ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱅⱏⰺ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і ӡапрѣти емоу и҃с г҃лѧ · оумльчи · ῾і иӡиди ῾іж њего ·
   
῾ⰺ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰵⰿⱁⱆ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱁⱆⰿⰾⱐⱍⰻ · ῾ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰻ ῾ⰺⰶ ⱀ҄ⰵⰳⱁ ·

Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і сътрѧсъ і д҃хъ нечистъі · ῾і въӡъпивъ гласъмь велиемь · ῾і иӡиде ῾іж њего ·
   
῾ⰺ ⱄⱏⱅⱃⱔⱄⱏ ⰹ ⰴ҃ⱈⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺ · ῾ⰺ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏⰿⱐ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ · ῾ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ῾ⰺⰶ ⱀ҄ⰵⰳⱁ ·

Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і оужасѫ сѧ вси · ѣко і сътѧӡаахѫ сѧ къ себѣ г҃љѭште · чьто оубо естъ се · ῾і чьто оучение се новое · ѣко по о̆бласти д҃хмъ · нечистъімъ велитъ · ῾і послоушаѭтъ его ·
   
῾ⰺ ⱁⱆⰶⰰⱄⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⰺ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ҄ⱙⱎⱅⰵ · ⱍⱐⱅⱁ ⱁⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰵ · ῾ⰺ ⱍⱐⱅⱁ ⱁⱆⱍⰵⱀⰻⰵ ⱄⰵ ⱀⱁⰲⱁⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⱁ̆ⰱⰾⰰⱄⱅⰻ ⰴ҃ⱈⰿⱏ · ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺⰿⱏ ⰲⰵⰾⰻⱅⱏ · ῾ⰺ ⱂⱁⱄⰾⱁⱆⱎⰰⱙⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і иӡиде слоухъ его ӑбие · въ вьсѫ странѫ галиле῾іскѫ ·
   
῾ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱄⰾⱁⱆⱈⱏ ⰵⰳⱁ ⰰ̆ⰱⰻⰵ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵ῾ⰺⱄⰽⱘ ·

Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і абье ῾ішьдъше і сънъмишта · придѫ въ домъ симоновъ ῾і аньдрѣовъ · съ ῾іѣковомь · ῾і йо̆анномь ·
   
῾ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ῾ⰺⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⰺ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰰ · ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⱏ ῾ⰺ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⱁⰲⱏ · ⱄⱏ ῾ⰺⱑⰽⱁⰲⱁⰿⱐ · ῾ⰺ ⰻ̆ⱁ̆ⰰⱀⱀⱁⰿⱐ ·

Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Тъшта же симонова · лежааше огњемь жегома · ῾і абие г҃лашѧ емоу о њеі ·
   
Ⱅⱏⱎⱅⰰ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⰰ · ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ⱁⰳⱀ҄ⰵⰿⱐ ⰶⰵⰳⱁⰿⰰ · ῾ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱁⱆ ⱁ ⱀ҄ⰵⰹ ·

Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і пристѫпљь въӡдвиже ѭ · ῾імъ ӡа рѫкѫ еѧ · ῾і о̆стави ѭ огњь · ῾і слоужааше емоу ·
   
῾ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰾ҄ⱐ ⰲⱏⰸⰴⰲⰻⰶⰵ ⱙ · ῾ⰺⰿⱏ ⰸⰰ ⱃⱘⰽⱘ ⰵⱔ · ῾ⰺ ⱁ̆ⱄⱅⰰⰲⰻ ⱙ ⱁⰳⱀ҄ⱐ · ῾ⰺ ⱄⰾⱁⱆⰶⰰⰰⱎⰵ ⰵⰿⱁⱆ ·

Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
поӡдѣ же бывъши · егда же ӡахождаӑше слъньце · приношаӑхѫ къ њемоу всѧ недѫжьныѧ ·
   
ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰻ · ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰸⰰⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ · ⱂⱃⰻⱀⱁⱎⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⰲⱄⱔ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰹⱔ ·

Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бѣ вьсь градъ събъралъ сѧ къ двьремъ ·
   
῾ⰺ ⰱⱑ ⰲⱐⱄⱐ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⰾⱏ ⱄⱔ ⰽⱏ ⰴⰲⱐⱃⰵⰿⱏ ·

Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І ицѣли многы недѫжьныѧ · ῾імѫштѧ раӡличьны ѧӡѧ · ῾і бѣсы многы ῾іӡгъна · ῾і не остављѣаше г҃лати бѣсъ ѣко вѣдѣахѫ і ·
   
῾Ⰺ ⰻⱌⱑⰾⰻ ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰹⱔ · ῾ⰺⰿⱘⱎⱅⱔ ⱃⰰⰸⰾⰻⱍⱐⱀⱏⰹ ⱔⰸⱔ · ῾ⰺ ⰱⱑⱄⱏⰹ ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ ῾ⰺⰸⰳⱏⱀⰰ · ῾ⰺ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾ҄ⱑⰰⱎⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰱⱑⱄⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ⰹ ·

Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і ютро пробрѣӡгоу ѕѣло · въставъ ῾іӡиде · ῾і иде въ поусто мѣсто · ῾і тоу молитвѫ дѣӑше ·
   
῾ⰺ ⱓⱅⱃⱁ ⱂⱃⱁⰱⱃⱑⰸⰳⱁⱆ ⰷⱑⰾⱁ · ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ῾ⰺⰸⰻⰴⰵ · ῾ⰺ ⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ · ῾ⰺ ⱅⱁⱆ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱘ ⰴⱑⰰ̆ⱎⰵ ·

Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і гънашѧ і симонъ · ῾і иже бѣахѫ съ њимь · ῾і обрѣтъше і
   
῾ⰺ ⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰹ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ · ῾ⰺ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ · ῾ⰺ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱎⰵ ⰹ

Verse: 37  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
г҃лашѧ емоу · ѣко вси ῾іштѫтъ тебе ·
   
ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱁⱆ · ⱑⰽⱁ ⰲⱄⰻ ῾ⰺⱎⱅⱘⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ·

Verse: 38  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і г҃ла ῾імъ · ῾ідѣмъ въ ближьњѧѧ вси ῾і грады · да ῾і тоу проповѣмъ · на се бо ῾іӡидохъ ·
   
῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ῾ⰺⰿⱏ · ῾ⰺⰴⱑⰿⱏ ⰲⱏ ⰱⰾⰻⰶⱐⱀ҄ⱔⱔ ⰲⱄⰻ ῾ⰺ ⰳⱃⰰⰴⱏⰹ · ⰴⰰ ῾ⰺ ⱅⱁⱆ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰿⱏ · ⱀⰰ ⱄⰵ ⰱⱁ ῾ⰺⰸⰻⰴⱁⱈⱏ ·

Verse: 39  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бѣ проповѣдаѧ на сънъмиштихъ ῾іхъ · въ вьсеи галилеі · ῾і бѣсы ῾іӡгонѧ ·
   
῾ⰺ ⰱⱑ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ῾ⰺⱈⱏ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰹ · ῾ⰺ ⰱⱑⱄⱏⰹ ῾ⰺⰸⰳⱁⱀⱔ ·

Verse: 40  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
І приде къ њемоу прокаженъ молѧ і · ῾і на колѣноу падаѧ · ῾і г҃ла емоу ѣко аште хоштеши · можеши мѧ ῾іштистити ·
   
Ⰹ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏ ⰿⱁⰾⱔ ⰹ · ῾ⰺ ⱀⰰ ⰽⱁⰾⱑⱀⱁⱆ ⱂⰰⰴⰰⱔ · ῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ · ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰿⱔ ῾ⰺⱎⱅⰻⱄⱅⰻⱅⰻ ·

Verse: 41  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
и҃с же милосръдовавъ · простьръ рѫкѫ коснѫ і · ῾і г҃ла емоу · хоштѫ ῾іштісти сѧ ·
   
ⰻ҃ⱄ ⰶⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱃⱏⰴⱁⰲⰰⰲⱏ · ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⰽⱁⱄⱀⱘ ⰹ · ῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ · ⱈⱁⱎⱅⱘ ῾ⰺⱎⱅⰹⱄⱅⰻ ⱄⱔ ·

Verse: 42  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і рекъшю емоу ӑбие отиде прокаӡа о̆тъ њего · ῾і чистъ быстъ ·
   
῾ⰺ ⱃⰵⰽⱏⱎⱓ ⰵⰿⱁⱆ ⰰ̆ⰱⰻⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱂⱃⱁⰽⰰⰸⰰ ⱁ̆ⱅⱏ ⱀ҄ⰵⰳⱁ · ῾ⰺ ⱍⰻⱄⱅⱏ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ·

Verse: 43  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і ӡапрѣшть емоу абье ῾іӡгъна и ·
   
῾ⰺ ⰸⰰⱂⱃⱑⱎⱅⱐ ⰵⰿⱁⱆ ⰰⰱⱐⰵ ῾ⰺⰸⰳⱏⱀⰰ ⰻ ·

Verse: 44  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і г҃ла емоу бљюди сѧ · никомоуже ничьтоже не рьци · нъ шьдъ покажи сѧ ӑрхиӗрео̆ви · ῾і принеси ӡа о̆чиштение твое · еже повелѣ м̑уси · вь съвѣдѣтељьство ῾імъ ·
   
῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ ⰱⰾ҄ⱓⰴⰻ ⱄⱔ · ⱀⰻⰽⱁⰿⱁⱆⰶⰵ ⱀⰻⱍⱐⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⱐⱌⰻ · ⱀⱏ ⱎⱐⰴⱏ ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⱔ ⰰ̆ⱃⱈⰻⰵ̆ⱃⰵⱁ̆ⰲⰻ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰸⰰ ⱁ̆ⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰵⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰿ̑ⱆⱄⰻ · ⰲⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾ҄ⱐⱄⱅⰲⱁ ῾ⰺⰿⱏ ·

Verse: 45  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Ѡнъ же шьдъ начѧтъ проповѣдати много · ῾і проносити слово · ѣко къ томоу не можаӑше ӑвѣ въ градъ вънити · нъ вьнѣ въ поустѣхъ мѣстѣхъ бѣ · ῾і прихождаӑхѫ къ њемоу отъвъсѫдѣ ·
   
Ⱉⱀⱏ ⰶⰵ ⱎⱐⰴⱏ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ⰿⱀⱁⰳⱁ · ῾ⰺ ⱂⱃⱁⱀⱁⱄⰻⱅⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⱑⰽⱁ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱁⱆ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰰ̆ⰲⱑ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ · ⱀⱏ ⰲⱐⱀⱑ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱑⱈⱏ ⰿⱑⱄⱅⱑⱈⱏ ⰱⱑ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⱁⱅⱏⰲⱏⱄⱘⰴⱑ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Zographensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.