TITUS
Codex Zographensis
Part No. 41
Previous part

Chapter: 15 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   ῾І абье на оутрьѣ · съвѣтъ створишѧ ӑрх᾽иӗреі · съ стар᾽ци ῾і кънижьникы · ῾і вьсь сънъмъ · съвѧӡавъше ῾҃іса ведошѧ · ῾і прѣдашѧ і пилатови ·
   
῾Ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱀⰰ ⱁⱆⱅⱃⱐⱑ · ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰰ̆ⱃⱈ᾽ⰻⰵ̆ⱃⰵⰹ · ⱄⱏ ⱄⱅⰰⱃ᾽ⱌⰻ ῾ⰺ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏⰹ · ῾ⰺ ⰲⱐⱄⱐ ⱄⱏⱀⱏⰿⱏ · ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰲⱏⱎⰵ ῾҃ⰺⱄⰰ ⰲⰵⰴⱁⱎⱔ · ῾ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ ⰹ ⱂⰻⰾⰰⱅⱁⰲⰻ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І въпроси і пилатъ · ты ли еси ц҃рь ῾іюде῾іскъ · о̆нъ же о̆тъвѣштавъ рече емоу · ты г҃леши ·
   
῾Ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⰹ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱅⱏⰹ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⱌ҃ⱃⱐ ῾ⰺⱓⰴⰵ῾ⰺⱄⰽⱏ · ⱁ̆ⱀⱏ ⰶⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱁⱆ · ⱅⱏⰹ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і г҃лаӑхѫ на њь ӑрхиӗрѣі много · о̆нъ же ничьсоже не о̆тъвѣштаваӑше ·
   
῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱀⰰ ⱀ҄ⱐ ⰰ̆ⱃⱈⰻⰵ̆ⱃⱑⰹ ⰿⱀⱁⰳⱁ · ⱁ̆ⱀⱏ ⰶⰵ ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰⰰ̆ⱎⰵ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Пилатъ же пакы въпрашаӑше і г҃лѧ · не о̆тъвѣштаваеши ли ничьсоже · виждь колико на тѧ съвѣдѣтељьствоуѭтъ ·
   
Ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰹ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱀⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ · ⰲⰻⰶⰴⱐ ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾ҄ⱐⱄⱅⰲⱁⱆⱙⱅⱏ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾҃іс же къ њемоу ничьсоже не о̆тъвѣшта · ѣко дивити сѧ пилатови ·
   
῾҃ⰺⱄ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ · ⱑⰽⱁ ⰴⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⱂⰻⰾⰰⱅⱁⰲⰻ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
На всѣкъ же праӡдьникъ · о̆тъпоуштаӑше ῾імъ · ӗдиного съвѧӡьњѣ ӗгоже прошаӑхѫ ·
   
Ⱀⰰ ⰲⱄⱑⰽⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⱁ̆ⱅⱏⱂⱁⱆⱎⱅⰰⰰ̆ⱎⰵ ῾ⰺⰿⱏ · ⰵ̆ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱄⱏⰲⱔⰸⱐⱀ҄ⱑ ⰵ̆ⰳⱁⰶⰵ ⱂⱃⱁⱎⰰⰰ̆ⱈⱘ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Бѣ же нарицаемъі вараӑва · съ своіми ковьникы съвѧӡанъ · ῾іже въ горѣ оубьіства створишѧ ·
   
Ⰱⱑ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰺ ⰲⰰⱃⰰⰰ̆ⰲⰰ · ⱄⱏ ⱄⰲⱁⰹⰿⰻ ⰽⱁⰲⱐⱀⰻⰽⱏⰹ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱀⱏ · ῾ⰺⰶⰵ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱑ ⱁⱆⰱⱐⰹⱄⱅⰲⰰ ⱄⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і въӡъпивъ народъ · начѧ просити · ѣкоже творѣӑше ῾імъ ·
   
῾ⰺ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⱀⰰⱍⱔ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰ̆ⱎⰵ ῾ⰺⰿⱏ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Пилатъ же о̆тъвѣшта ῾імъ г҃лѧ · хоштете ли да отъпоуштѫ вамъ ц҃рѣ ῾іюде῾іска ·
   
Ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ῾ⰺⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰾⰻ ⰴⰰ ⱁⱅⱏⱂⱁⱆⱎⱅⱘ ⰲⰰⰿⱏ ⱌ҃ⱃⱑ ῾ⰺⱓⰴⰵ῾ⰺⱄⰽⰰ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
вѣдѣӑше бо ѣко ӡависти ради прѣдашѧ і ӑр҃х᾽иереі ·
   
ⰲⱑⰴⱑⰰ̆ⱎⰵ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⰸⰰⰲⰻⱄⱅⰻ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ ⰹ ⰰ̆ⱃ҃ⱈ᾽ⰻⰵⱃⰵⰹ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ӑрх᾽иереі же поманѫшѧ народоу · да паче вараӑвѫ о̆тъпоуститъ імъ ·
   
ⰰ̆ⱃⱈ᾽ⰻⰵⱃⰵⰹ ⰶⰵ ⱂⱁⰿⰰⱀⱘⱎⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⱆ · ⰴⰰ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⰰⱃⰰⰰ̆ⰲⱘ ⱁ̆ⱅⱏⱂⱁⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰺⰿⱏ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Пилатъ же о̆тъвѣштавъ · пакы рече чьто о̆убо хоштете створ̑ѭ · ӗгоже г҃лете ц҃рѣ ῾іюде῾іска ·
   
Ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱁ̆ⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ · ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱃⰵⱍⰵ ⱍⱐⱅⱁ ⱁ̆ⱆⰱⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱄⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ · ⰵ̆ⰳⱁⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⱌ҃ⱃⱑ ῾ⰺⱓⰴⰵ῾ⰺⱄⰽⰰ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
о̆ни же паче въӡъпишѧ пропьни и ·
   
ⱁ̆ⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰻ ⰻ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
пилатъ же г҃ла ῾імъ · чьто оубо створи ӡъло · о̆ни же лише въӡъпишѧ пропьни і ·
   
ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ῾ⰺⰿⱏ · ⱍⱐⱅⱁ ⱁⱆⰱⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⰻ ⰸⱏⰾⱁ · ⱁ̆ⱀⰻ ⰶⰵ ⰾⰻⱎⰵ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰻ ⰹ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Пилатъ же хотѧ народоу похоть сътворити · поусти ῾імъ вараӑвѫ · ῾і прѣдастъ и҃са тепъ · да і распънѫтъ ·
   
Ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱈⱁⱅⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⱆ ⱂⱁⱈⱁⱅⱐ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱂⱁⱆⱄⱅⰻ ῾ⰺⰿⱏ ⰲⰰⱃⰰⰰ̆ⰲⱘ · ῾ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻ҃ⱄⰰ ⱅⰵⱂⱏ · ⰴⰰ ⰹ ⱃⰰⱄⱂⱏⱀⱘⱅⱏ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Воіни же ведошѧ і вънѫтрь на дворъ · ӗже ӗстъ прѣторъ · ῾і приӡъвашѧ вьсѫ спирѫ ·
   
Ⰲⱁⰺⱀⰻ ⰶⰵ ⰲⰵⰴⱁⱎⱔ ⰹ ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐ ⱀⰰ ⰴⰲⱁⱃⱏ · ⰵ̆ⰶⰵ ⰵ̆ⱄⱅⱏ ⱂⱃⱑⱅⱁⱃⱏ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱎⱔ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱂⰻⱃⱘ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і облѣшѧ і въ прапрѫдѫ · ῾і въӡложишѧ на њь · съплетъше · трьновъ вѣньць ·
   
῾ⰺ ⱁⰱⰾⱑⱎⱔ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⱂⱃⱘⰴⱘ · ῾ⰺ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⱀⰰ ⱀ҄ⱐ · ⱄⱏⱂⰾⰵⱅⱏⱎⰵ · ⱅⱃⱐⱀⱁⰲⱏ ⰲⱑⱀⱐⱌⱐ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і начѧсѧ цѣловати і · радоуі сѧ ц҃рю ῾іюдѣ῾іскъ ·
   
῾ⰺ ⱀⰰⱍⱔⱄⱔ ⱌⱑⰾⱁⰲⰰⱅⰻ ⰹ · ⱃⰰⰴⱁⱆⰹ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱓ ῾ⰺⱓⰴⱑ῾ⰺⱄⰽⱏ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бьѣ̆ӑхѫ трьстьѭ по главѣ · ῾і пльваӑхѫ на њь · ῾і прѣгыбаѭште колѣна · поклањѣӑхѫ ӗмоу ·
   
῾ⰺ ⰱⱐⱑ̆ⰰ̆ⱈⱘ ⱅⱃⱐⱄⱅⱐⱙ ⱂⱁ ⰳⰾⰰⰲⱑ · ῾ⰺ ⱂⰾⱐⰲⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱀⰰ ⱀ҄ⱐ · ῾ⰺ ⱂⱃⱑⰳⱏⰹⰱⰰⱙⱎⱅⰵ ⰽⱁⰾⱑⱀⰰ · ⱂⱁⰽⰾⰰⱀ҄ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰵ̆ⰿⱁⱆ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І егда порѫгашѧ сѧ емоу · съвлѣшѧ съ њего прапрѫдъ · ῾і облѣшѧ и вь риӡы своѧ · ῾і иӡведошѧ і да і пропьнѫтъ ·
   
῾Ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱁⱃⱘⰳⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱁⱆ · ⱄⱏⰲⰾⱑⱎⱔ ⱄⱏ ⱀ҄ⰵⰳⱁ ⱂⱃⰰⱂⱃⱘⰴⱏ · ῾ⰺ ⱁⰱⰾⱑⱎⱔ ⰻ ⰲⱐ ⱃⰻⰸⱏⰹ ⱄⰲⱁⱔ · ῾ⰺ ⰻⰸⰲⰵⰴⱁⱎⱔ ⰹ ⰴⰰ ⰹ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⱘⱅⱏ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І ӡадѣшѧ мимоходѧштю · ӗтероу симоноу · ќурѣниноу грѧдѫштю съ села · о҃цю ӑлек᾽сан᾽дровоу · ῾і р[оу]фовоу · да въӡъметъ кръстъ его ·
   
῾Ⰺ ⰸⰰⰴⱑⱎⱔ ⰿⰻⰿⱁⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱓ · ⰵ̆ⱅⰵⱃⱁⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⱆ · ⰽⱆⱃⱑⱀⰻⱀⱁⱆ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⱓ ⱄⱏ ⱄⰵⰾⰰ · ⱁ҃ⱌⱓ ⰰ̆ⰾⰵⰽ᾽ⱄⰰⱀ᾽ⰴⱃⱁⰲⱁⱆ · ῾ⰺ ⱃ[ⱁⱆ]ⱇⱁⰲⱁⱆ · ⰴⰰ ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
І приведошѧ і на мѣсто ђелъђота · еже ӗстъ съкаӡаемо краниево мѣсто ·
   
Ⰹ ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⱁⱎⱔ ⰹ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰼⰵⰾⱏⰼⱁⱅⰰ · ⰵⰶⰵ ⰵ̆ⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰵⰿⱁ ⰽⱃⰰⱀⰻⰵⰲⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І даѣ̆хѫ ӗмоу · питі оцьтъно вино · о̆нъ же не приѧтъ ·
   
῾Ⰺ ⰴⰰⱑ̆ⱈⱘ ⰵ̆ⰿⱁⱆ · ⱂⰻⱅⰹ ⱁⱌⱐⱅⱏⱀⱁ ⰲⰻⱀⱁ · ⱁ̆ⱀⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱔⱅⱏ ·

Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І пропьнъше і · раӡдѣльше риӡы его меташѧ жрѣбьѧ о̆ њѧ · къто чьто вьӡъметъ ·
   
῾Ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⱏⱎⰵ ⰹ · ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⱐⱎⰵ ⱃⰻⰸⱏⰹ ⰵⰳⱁ ⰿⰵⱅⰰⱎⱔ ⰶⱃⱑⰱⱐⱔ ⱁ̆ ⱀ҄ⱔ · ⰽⱏⱅⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⰲⱐⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Бѣ же година трьтьѣ · ῾і пропѧшѧ і ·
   
Ⰱⱑ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⱅⱃⱐⱅⱐⱑ · ῾ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱔⱎⱔ ⰹ ·

Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і бѣ нас᾽панье вины его нап᾽сано · ц҃рь ῾іюде῾іскъ ·
   
῾ⰺ ⰱⱑ ⱀⰰⱄ᾽ⱂⰰⱀⱐⰵ ⰲⰻⱀⱏⰹ ⰵⰳⱁ ⱀⰰⱂ᾽ⱄⰰⱀⱁ · ⱌ҃ⱃⱐ ῾ⰺⱓⰴⰵ῾ⰺⱄⰽⱏ ·

Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І съ њимь распѧшѧ два раӡбо῾іника · ӗдиного о̆ деснѫѭ · ӑ дроугаӑго о̆ шюѭ ӗго ·
   
῾Ⰺ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ ⱃⰰⱄⱂⱔⱎⱔ ⰴⰲⰰ ⱃⰰⰸⰱⱁ῾ⰺⱀⰻⰽⰰ · ⰵ̆ⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁ̆ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ · ⰰ̆ ⰴⱃⱁⱆⰳⰰⰰ̆ⰳⱁ ⱁ̆ ⱎⱓⱙ ⰵ̆ⰳⱁ ·

Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І събыстъ сѧ п᾽саное ӗже г҃летъ · І съ беӡаконникома причьтенъ быс҃ ·
   
῾Ⰺ ⱄⱏⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⱂ᾽ⱄⰰⱀⱁⰵ ⰵ̆ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ · Ⰹ ⱄⱏ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⱀⰻⰽⱁⰿⰰ ⱂⱃⰻⱍⱐⱅⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄ҃ ·

Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і мимоходѧштеи хоуљѣӑхѫ і · покываѭште главами сво῾іми · ῾і г҃љѭште о̆ув᾽ва · раӡарѣѧі цръкъве ῾і трьми дьньми съӡидаѧ ·
   
῾ⰺ ⰿⰻⰿⱁⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⱈⱁⱆⰾ҄ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰹ · ⱂⱁⰽⱏⰹⰲⰰⱙⱎⱅⰵ ⰳⰾⰰⰲⰰⰿⰻ ⱄⰲⱁ῾ⰺⰿⰻ · ῾ⰺ ⰳ҃ⰾ҄ⱙⱎⱅⰵ ⱁ̆ⱆⰲ᾽ⰲⰰ · ⱃⰰⰸⰰⱃⱑⱔⰹ ⱌⱃⱏⰽⱏⰲⰵ ῾ⰺ ⱅⱃⱐⰿⰻ ⰴⱐⱀⱐⰿⰻ ⱄⱏⰸⰻⰴⰰⱔ ·

Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
с҃ъпси сѧ самъ · ῾і съниди съ к҃рста ·
   
ⱄ҃ⱏⱂⱄⰻ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ · ῾ⰺ ⱄⱏⱀⰻⰴⰻ ⱄⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰰ ·

Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Такожде ῾і ар᾽хиерѣі рѫгаӑхѫ сѧ · съ кънижьникы · дроугъ дроугоу г҃лаӑхѫ · ῾іны с҃пе · ӑли себе не можетъ съпасти ·
   
Ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ῾ⰺ ⰰⱃ᾽ⱈⰻⰵⱃⱑⰹ ⱃⱘⰳⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱔ · ⱄⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏⰹ · ⰴⱃⱁⱆⰳⱏ ⰴⱃⱁⱆⰳⱁⱆ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱈⱘ · ῾ⰺⱀⱏⰹ ⱄ҃ⱂⰵ · ⰰ̆ⰾⰻ ⱄⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄⱏⱂⰰⱄⱅⰻ ·

Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
х҃ъ ц҃рь ῾҃ілевъ · да сънидетъ ныњѣ съ к҃рста · да видимъ ῾і вѣрѫ ῾імемъ · к҃оц҃ · - ῾І пропѧтаѣ съ њимь · поношаӑшете ӗмоу ·
   
ⱈ҃ⱏ ⱌ҃ⱃⱐ ῾҃ⰺⰾⰵⰲⱏ · ⰴⰰ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⱀⱏⰹⱀ҄ⱑ ⱄⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰰ · ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ ῾ⰺ ⰲⱑⱃⱘ ῾ⰺⰿⰵⰿⱏ · ⰽ҃ⱁⱌ҃ · - ῾Ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⰰⱑ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ · ⱂⱁⱀⱁⱎⰰⰰ̆ⱎⰵⱅⰵ ⰵ̆ⰿⱁⱆ ·

Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Бывъши же годинѣ шестѣі · тъма быс҃ по вьсеі ӡемљи · до девѧтыѧ годины ·
   
Ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⰻ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱑ ⱎⰵⱄⱅⱑⰹ · ⱅⱏⰿⰰ ⰱⱏⰹⱄ҃ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰹ ⰸⰵⰿⰾ҄ⰻ · ⰴⱁ ⰴⰵⰲⱔⱅⱏⰹⱔ ⰳⱁⰴⰻⱀⱏⰹ ·

Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І въ девѧтѫѭ же годинѫ вьӡъпи и҃с · гласомь вельемь г҃лѧ · елоі елоі · лима ӡавахътани · ӗже ӗстъ съкаӡаемо · б҃же мои · б҃же мои въскѫѭ мѧ о̆стави ·
   
῾Ⰺ ⰲⱏ ⰴⰵⰲⱔⱅⱘⱙ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ⰲⱐⰸⱏⱂⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰳⰾⰰⱄⱁⰿⱐ ⰲⰵⰾⱐⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰵⰾⱁⰹ ⰵⰾⱁⰹ · ⰾⰻⰿⰰ ⰸⰰⰲⰰⱈⱏⱅⰰⱀⰻ · ⰵ̆ⰶⰵ ⰵ̆ⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰵⰿⱁ · ⰱ҃ⰶⰵ ⰿⱁⰻ · ⰱ҃ⰶⰵ ⰿⱁⰻ ⰲⱏⱄⰽⱘⱙ ⰿⱔ ⱁ̆ⱄⱅⰰⰲⰻ ·

Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І етериі о̆тъ стоѧштиіхъ · слышавъше г҃лаӑхѫ · виждь · ῾ілиѭ глашаетъ ·
   
῾Ⰺ ⰵⱅⰵⱃⰻⰹ ⱁ̆ⱅⱏ ⱄⱅⱁⱔⱎⱅⰻⰹⱈⱏ · ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱈⱘ · ⰲⰻⰶⰴⱐ · ῾ⰺⰾⰻⱙ ⰳⰾⰰⱎⰰⰵⱅⱏ ·

Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Текъ же ӗдинъ · ῾і исплъњь гѫбѫ оцьта · вьӡньӡъ на трьсть · напаѣ̆ӑше і г҃лѧ · не дѣ῾іте да видимъ · ӑште придетъ ῾ілиѣ · сънѧтъ ӗго ·
   
Ⱅⰵⰽⱏ ⰶⰵ ⰵ̆ⰴⰻⱀⱏ · ῾ⰺ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀ҄ⱐ ⰳⱘⰱⱘ ⱁⱌⱐⱅⰰ · ⰲⱐⰸⱀⱐⰸⱏ ⱀⰰ ⱅⱃⱐⱄⱅⱐ · ⱀⰰⱂⰰⱑ̆ⰰ̆ⱎⰵ ⰹ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱀⰵ ⰴⱑ῾ⰺⱅⰵ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ῾ⰺⰾⰻⱑ · ⱄⱏⱀⱔⱅⱏ ⰵ̆ⰳⱁ ·

Verse: 37  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
И҃с же поушть гласъ вельі · ῾іӡдъше ·
   
Ⰻ҃ⱄ ⰶⰵ ⱂⱁⱆⱎⱅⱐ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰲⰵⰾⱐⰹ · ῾ⰺⰸⰴⱏⱎⰵ ·

Verse: 38  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і опона ц҃ркъвънаӑ раӡдъра сѧ на дъвое · съ выше до ниже ·
   
῾ⰺ ⱁⱂⱁⱀⰰ ⱌ҃ⱃⰽⱏⰲⱏⱀⰰⰰ̆ ⱃⰰⰸⰴⱏⱃⰰ ⱄⱔ ⱀⰰ ⰴⱏⰲⱁⰵ · ⱄⱏ ⰲⱏⰹⱎⰵ ⰴⱁ ⱀⰻⰶⰵ ·

Verse: 39  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Видѣвъ же сътьникъ стоѧі прѣмо ӗмоу · ѣко тако въӡъпивъ ῾іӡдъше · рече · Въ істинѫ ч҃къ сь · с҃нъ б҃жьі бѣ ·
   
Ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⱐⱀⰻⰽⱏ ⱄⱅⱁⱔⰹ ⱂⱃⱑⰿⱁ ⰵ̆ⰿⱁⱆ · ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ῾ⰺⰸⰴⱏⱎⰵ · ⱃⰵⱍⰵ · Ⰲⱏ ⰺⱄⱅⰻⱀⱘ ⱍ҃ⰽⱏ ⱄⱐ · ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⱐⰹ ⰱⱑ ·

Verse: 40  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Бѣӑхѫ же жены ῾іӡдалече ӡьрѧштѧ вь њихъ же бѣ мариѣ магдалыњи · ῾і мариѣ ῾іѣкова малаӑго · ῾і мати ῾іо̆сиова · ῾і саломи ·
   
Ⰱⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰶⰵ ⰶⰵⱀⱏⰹ ῾ⰺⰸⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⰸⱐⱃⱔⱎⱅⱔ ⰲⱐ ⱀ҄ⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰱⱑ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰹⱀ҄ⰻ · ῾ⰺ ⰿⰰⱃⰻⱑ ῾ⰺⱑⰽⱁⰲⰰ ⰿⰰⰾⰰⰰ̆ⰳⱁ · ῾ⰺ ⰿⰰⱅⰻ ῾ⰺⱁ̆ⱄⰻⱁⰲⰰ · ῾ⰺ ⱄⰰⰾⱁⰿⰻ ·

Verse: 41  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ѧже ӗгда бѣ въ галилеі · по њемь хождаӑхѫ ῾і слоужаӑхѫ емоу · ῾і ины многы · въшьдъшѧѧ съ њимь въ е҃рлмъ ·
   
ⱔⰶⰵ ⰵ̆ⰳⰴⰰ ⰱⱑ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰹ · ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱈⱘ ῾ⰺ ⱄⰾⱁⱆⰶⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰵⰿⱁⱆ · ῾ⰺ ⰻⱀⱏⰹ ⰿⱀⱁⰳⱏⰹ · ⰲⱏⱎⱐⰴⱏⱎⱔⱔ ⱄⱏ ⱀ҄ⰻⰿⱐ ⰲⱏ ⰵ҃ⱃⰾⰿⱏ ·

Verse: 42  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ӡ҃ач · ῾І юже поӡдѣ бывъшю · поњеже бѣ парасќевьђи᾽і · еже ӗстъ къ сѫботѣ ·
   
ⰸ҃ⰰⱍ · ῾Ⰺ ⱓⰶⰵ ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰱⱏⰹⰲⱏⱎⱓ · ⱂⱁⱀ҄ⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰻ᾽ⰹ · ⰵⰶⰵ ⰵ̆ⱄⱅⱏ ⰽⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱑ ·

Verse: 43  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
приде ῾іосифъ о̆тъ ӑримат᾽еѧ · благоо̆браӡьнъ съвѣтьникъ · ῾іже ῾і тъ бѣ чаѧ ц҃рсиѣ б҃жьѣ · ῾і дръӡнѫвъ вьниде къ пилатоу · ῾і пр҃оси тѣла і҃сва ·
   
ⱂⱃⰻⰴⰵ ῾ⰺⱁⱄⰻⱇⱏ ⱁ̆ⱅⱏ ⰰ̆ⱃⰻⰿⰰⱅ᾽ⰵⱔ · ⰱⰾⰰⰳⱁⱁ̆ⰱⱃⰰⰸⱐⱀⱏ ⱄⱏⰲⱑⱅⱐⱀⰻⰽⱏ · ῾ⰺⰶⰵ ῾ⰺ ⱅⱏ ⰱⱑ ⱍⰰⱔ ⱌ҃ⱃⱄⰻⱑ ⰱ҃ⰶⱐⱑ · ῾ⰺ ⰴⱃⱏⰸⱀⱘⰲⱏ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱁⱆ · ῾ⰺ ⱂⱃ҃ⱁⱄⰻ ⱅⱑⰾⰰ ⰺ҃ⱄⰲⰰ ·

Verse: 44  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
пилатъ же диві сѧ · ӑште оуже оумрѣтъ · ῾і приӡъвавъ сътьника · въпроси і ӑште оумрѣтъ ·
   
ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⰴⰻⰲⰹ ⱄⱔ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⱁⱆⰶⰵ ⱁⱆⰿⱃⱑⱅⱏ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⱄⱏⱅⱐⱀⰻⰽⰰ · ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⰹ ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⱁⱆⰿⱃⱑⱅⱏ ·

Verse: 45  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і оувѣдѣвъ о̆тъ ќенътоурио̆на · дастъ тѣло ῾іосифови ·
   
῾ⰺ ⱁⱆⰲⱑⰴⱑⰲⱏ ⱁ̆ⱅⱏ ⰽⰵⱀⱏⱅⱁⱆⱃⰻⱁ̆ⱀⰰ · ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ῾ⰺⱁⱄⰻⱇⱁⰲⰻ ·

Verse: 46  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾І коупљь поњѣвицѫ · ῾і съньмъ о̆битъ і въ поњѣвицѫ · ῾і въложи і въ гробъ · ῾іже бѣ ῾ісѣченъ въ камене · ῾і привали камень на двьри гроба ·
   
῾Ⰺ ⰽⱁⱆⱂⰾ҄ⱐ ⱂⱁⱀ҄ⱑⰲⰻⱌⱘ · ῾ⰺ ⱄⱏⱀⱐⰿⱏ ⱁ̆ⰱⰻⱅⱏ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱁⱀ҄ⱑⰲⰻⱌⱘ · ῾ⰺ ⰲⱏⰾⱁⰶⰻ ⰹ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ · ῾ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ῾ⰺⱄⱑⱍⰵⱀⱏ ⰲⱏ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⰲⰰⰾⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱀⰰ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⰳⱃⱁⰱⰰ ·

Verse: 47  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Мариѣ же магдалыњи · ῾і мариѣ ῾іосио̆ва · ӡьрѣӑшете къде і полагаӑхѫ · к҃оц҃ ·
   
Ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰶⰵ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰹⱀ҄ⰻ · ῾ⰺ ⰿⰰⱃⰻⱑ ῾ⰺⱁⱄⰻⱁ̆ⰲⰰ · ⰸⱐⱃⱑⰰ̆ⱎⰵⱅⰵ ⰽⱏⰴⰵ ⰹ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⰰ̆ⱈⱘ · ⰽ҃ⱁⱌ҃ ·

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Zographensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.