Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

sakyti
saldainis
saldumynai
salė
salotos
sandara
sangrąžinis įvardis
sankryža
santykinis įvardis
saulė
saulėta
saulėtas
sausa
sausai
sausainis
sausas
sausis
savaitė
savaitgalis
savybė
savybinis įvardis
savitas
savo
sąvoka
seansas
sėdėti
sekmadienis
sėkmė
sekretorius
sektis
semestras
seminaras
sena
senai
senamiestis
senas
seneliai
senelis
septyneri
septýnetas num. cop. m sg
septýnetas sm
septyni
septintas
seselė
sesija
sesuo
siena
sijonas
silpna
silpnai
silpnas
sirgti
sirupas
skaičius
skaitykla
skaityti
skaitvardis
skalbyklė
skambėti
skambinti
skaudėti
skausmas
skėtis
skiepai
skyrius
skirtis
skrandis
skrydis
skristi
skubėti
skulptūra
slaugytojas
slidinėti
slidu
slidus
slidžiai
slyva
sloga
smuikas
sniegas
snigti
sočiai
sodas
sodyba
sofa
solistas
sostinė
sotus
spalis
spalva
specialybė
spektaklis
spė́ti vi
spė́ti vt
spinta
spintelė
sportas
sportbačiai
sportinis
sportuoti
spręsti
stadionas
stalas
staliukas
stambiai
stambu
stambus
stiklinė
stipendija
stiprėti
stipriai
stiprinti
stiprus
Stokholmas
stora
storas
stotelė
stotis
striukė
struktūrinis
studentas
studijos
studijuoti
su
suknelė
suleisti
sultys
sumuštinis
sūnėnas
sunkiai
sunku
sunkus
sūnus
suprasti
sūris
susijęs
susilaukti
susilaužyti
susišukuoti
susitikti
susižeisti
suteikti
sveika
sveikai
sveikas
sveikata
svetainė
sviestas
svyruoti
svogūnas
sakýti vi, vt (3)
[saˈkʲiːtʲɪ]sãko 3 pers. praes.
sãkė 3 pers. praet.

sagen

sakýti kal̃bą – eine Rede halten

sakýti tiẽsą – Wahrheit sagen
Nebijók, sakýk tiẽsą. – Fürchte nicht, sag die Wahrheit.

tiẽsą sãkant – um die Wahrheit zu sagen, offen gesagt
Tiẽsą sãkant, àš juõ nètikiu. – Offen gesagt, ich glaube ihm nicht.

trumpaĩ sãkant – kurzum, kurz gesagt

Negirdžiù, ką̃ tù sakaĩ. – Ich höre nicht, was du sagst.

Àš jùk sakiaũ, kàd taĩp bùs. – Ich hab doch gesagt, dass es so wird.

Nė̃ žõdžio nesakiaũ. – Ich habe kein einziges Wort gesagt.

Gãlima sakýti, mẽs laimė́jom. – Man kann sagen, wir haben gewonnen.

Sakýkim, kàd tù teisùs. – Sagen wir mal, du hast recht.