Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

tabletė
tada
taikiai
taiku
taikus
taksi
talpiai
talpu
talpus
tamsiai
tamsu
tamsus
tapti
tariamoji nuosaka
tarinys
tas
taurė
tausoti
tauta
tautybė
tautinis
teatras
teisė
tekėti
telefonas
televizija
televizorius
temperatūra
ten
tenisas
tepalas
termometras
testas
teta
tėtis
tėvai
tėvas
tiesiai
tiesioginė nuosaka
tiesu
tiesus
tik
tikėti
tikėtis
tikra
tikrai
tikti
tyliai
tiltas
tylu
tylus
tinkama
tinkamai
tinkamas
tyrimas
tirpti
toks
toli
tradicinis
tramvajus
transportas
traukinys
trečiadienis
trečias
trẽjetas num. cop. m
trẽjetas sm
treji
treneris
treniruotė
trys
triukšminga
triukšmingai
triukšmingas
troleibusas
trukmė
trukti
trumpa
trumpai
trumpas
truputis
tu
tualetas
tunas
turėti
turgus
tvarkaraštis
tvarkyti
tvarstis
tvirta
tvirtai
tvirtas
tablètė sf (2, 2)
[tabʲˈlʲɛtʲeː]tablètės Gen. sg
tablètės Nom. pl

Tablette

gérti/išgérti tablètę – Tablette nehmen
Jéi skaũda gálvą, reĩkia išgérti tablètę nuõ skaũsmo. – Wenn der Kopf weh tut, muss man eine Schmerztablette nehmen.
Priẽš val̃gį išgérkite dvì tabletès. – Nehmen sie vor dem Essen zwei Tabletten.

tablèčių pakuõtė – Packung Tabletten

Šiẽ váistai parduodamì tablètėmis. – Dieses Medikament wird in Tablettenform verkauft.