Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

vadyba
vaidmuo
vaikas
vaikinas
vaikščioti
vairuotojas
vaisius
vaistas
vaistažolė
vaistinė
vakarai
vakaras
vakarėlis
vakarienė
vakarietiška
vakarietiškai
vakarietiškas
valanda
valdymas
valdovas
valgis
valgyti
valytis
valstybė
valstybinis
valtis
vanduo
vardadienis
vardas
vardininkas
varškė
Varšuva
vasara
vasaris
vaza
važinėti
važiuoti
vedęs
vegetaras
vegetariškas
veidas
veidrodis
veikiamoji rūšis
veiksmažodis
veiksmingas
veiksnys
veikti
vėjas
vėjuota
vėjuotas
vėlai
vėlu
vėluoti
vėlus
verslas
verslininkas
vertėjas
vėsiai
vėsu
vėsus
vidutinis
vienas
vienaskaita
viešbutis
vieta
vykti
vilna
vilnietis
Vilnius
vilnonis
vynas
vynuogė
vyras
virėjas
viryklė
vyriška
vyriškai
vyriškas
virtuvė
vis
visada
visai
visas
viskas
visur
vyšnia
vištiena
Vokietija
vokietis
vokiškai
vonia
vadỹba sf sg (1, 2)
[vaˈdʲiːba]vadýbos Gen. sg

Management

ver̃slo vadỹba – Unternehmensmanagement
Brólis studijúoja ver̃slo vadỹbą. – Der Bruder studiert Unternehmensmanagement.

viešóji vadỹba – öffentliches Management

Jõ vadýbos žìnios bùvo prãstos. – Seine Management-Kenntnisse waren schlecht.