Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
naktìs sf (4, 3)
[nakʲˈtʲɪs]naktiẽs Gen. sg
nãktys Nom. pl

Nacht

tamsì naktìs – dunkle Nacht

Naktìs bùvo giedrà ir̃ šaltà. – Die Nacht war klar und kalt.

Jiẽ skìriasi kaĩp dienà ir̃ naktìs. – Sie sind unterschiedlich wie Tag und Nacht.

Labõs naktiẽs! – Gute Nacht!

Nemiegójau vìsą nãktį. – Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen.

Vãsarą trum̃pos nãktys. – Im Sommer sind die Nächte kurz.

Laĩko nebùvo, todė̃l reikė́jo dìrbti ir̃ naktimìs. – Es gab keine Zeit, daher musste man auch nachts arbeiten.