Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
nè prt.
[ˈnʲɛ]nein, nicht

Ar̃ galiù paim̃ti tàvo dvìratį? – Nè, negalì. – Kann ich dein Fahrrad nehmen? – Nein, kannst du nicht.

nè juokaĩs – ohne Scherz

nè kar̃tą – mehr als einmal, einige Male
Buvaũ teñ nè kar̃tą. – Ich war dort mehr als einmal.

nè laikù – zu unrechter Zeit
Suprantù, kàd atėjaũ nè laikù. – Ich verstehe, dass ich zu unrechter Zeit gekommen bin.

nè visadà – nicht immer
Nè visadà pavỹksta padarýti taĩ, ką̃ esù suplanãvęs. – Nicht immer gelingt es mir, das zu machen, was ich geplant habe.

nè visái – nicht ganz
Nè visái suprataũ, ką̃ jìs norė́jo pasakýti. – Ich haben nicht ganz verstanden, was er sagen wollte.

Apsireñk nè per̃ šiltaĩ. – Zieh dich nicht zu warm an.