Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
norė́ti vi (2)
[noːˈrʲeːtʲɪ]nóri 3 pers. praes.
norė́jo 3 pers. praet.

wollen, möchten, Lust haben

Jaũ nóriu válgyti. – Ich möchte schon etwas essen.

Eĩk sáu, kur̃ nóri. – Geh, wo immer du willst.

Galì ateĩti, kadà tìk nóri. – Du kannst kommen, wann immer du Lust hast.


norė́ti + Gen.

Norė́čiau kavõs. – Ich möchte einen Kaffee, bitte.

Ar̃ dár nenóri miẽgo? – Willst du noch nicht schlafen?


norė́ti + ìš Gen.

Nesuprantù, kõ jū̃s nórite ìš manę̃s? – Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt.