Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
namõ adv.
[naˈmoː]nach Hause

grį̃žti namõ – nach Hause zurückkehren

eĩti namõ – nach Hause gehen
Jaũ vėlù, greičiaũ eĩk namõ. – Es ist schon spät, geh schneller nach Hause.
Kur̃ einì? – Namõ. – Wohin gehst du? – Nach Hause.

pareĩti namõ – nach Hause kommen
Namõ pareĩsiu negreĩtai. – Ich komme nicht bald nach Hause.

važiúoti namõ – nach Hause fahren
Pàts laĩkas važiúoti namõ. – Es ist höchste Zeit, nach Hause zu fahren.

palydė́ti namõ – nach Hause begleiten
Jaũ tamsù, todė̃l palydė́siu tavè namõ. – Es ist schon dunkel, deswegen werde ich dich nach Hause begleiten.