Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
naũjas adj. m, naujà adj. f (4, 1)
[ˈnɑ͜ʊjɛs], [nɑ͜ʊˈjɛ]naujèsnis comp. m, naujèsnė comp. f
naujáusias superl. m, naujáusia superl. f
naujàsis emph. m, naujóji emph. f

neu

naũjas etãpas – neue Etappe
Prasidė́jo naũjas màno gyvẽnimo etãpas. – Eine neue Lebensetappe hat bei mir angefangen.

naujà idė́ja – neue Idee

Suñkiai priprantù priẽ naujõs viẽtos. – Ich gewöhne mich nur schwer an neue Plätze an.

Kàs naũjo? – Was gibt es Neues?

Nusipirkaũ naũją laĩkrodį. – Ich habe eine neue Uhr gekauft.

Gyvenù naujamè namè. – Ich wohne in einem neuen Haus.

Láuksiu naujáusių žinių̃. – Ich warte auf die neuesten Nachrichten.

Naujàsis Testameñtas – das Neue Testament

naujóji kartà – neue Generation

Naujíeji mẽtai – Neujahr, Neues Jahr
Laimìngų Naujų̃jų mẽtų! – Ein glückliches Neues Jahr!
Sù Naujaĩsiais mẽtais! – Frohes Neues Jahr!

ant. sẽnas