Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
niẽkas pron. def. (2)
[ˈnʲi͜ɛkas]niemand, keiner

Jaũ saváitė jõ niẽkas nemãtė. – Ihn hat seit einer Woche keiner gesehen.

Àš apiẽ tái niẽko nežinaũ. – Davon weiß ich nichts.

Niẽko tù nesuprantì. – Du verstehst gar nichts.

Mataĩ ką̃ nórs? – Vìsiškai niẽko. – Siehst du etwas? – Gar nichts.

niẽko gẽro – nichts Gutes
Kaĩp fìlmas? – Niẽko gẽro, ganà nuobodùs. – Wie war der Film? – Nichts Gutes, war langweilig.

niẽko tókio – nicht schlimm
Niẽko tókio, kàd pamiršaĩ knỹgą. – Es ist nicht schlimm, dass du das Buch vergessen hast.