Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

naktis
namai
namas
namie
namo
naudininkas
naudotis
nauja
naujai
naujametinis
naujas
ne
nedarbas
nedarbingumas
nedidelis
negalavimas
neištekėjusi
nelyginamasis laipsnis
nemokama
nemokamai
nemokamas
nepriklausomybė
nėra
nervas
nes
netoli
nevedęs
neveikiamoji rūšis
nežymimasis įvardis
niekada
niekas
norėti
nórs conj.
nórs prt.
nosis
nugalėti
nugalėtojas
nugara
nuo
nuobodu
nuobodus
nuobodžiai
nuolaida
nuoma
nuomoti
nuosaka
nuoširdu
nuoširdus
nuoširdžiai
nuotaika
nuotrauka
nusiauti
nusijuokti
nusipirkti
nusiprausti
nusirengti
nusišypsoti
nusišluostyti
nusivalyti
nuvažiuoti
nuvykti
nãmas sm (4, 1)
[ˈnaːmas]nãmo Gen. sg
namaĩ Nom. pl

Haus

mū́sų nãmas – unser Haus
Mū́sų namè nėrà lìfto. – In unserem Haus gibt es keinen Aufzug.

šìs nãmas/šìtas nãmas – dieses Haus
Šìtas nãmas pastatýtas XVIII ámžiuje. – Dieses Haus ist im 19. Jh. erbaut worden.

dviejų̃ aũkštų nãmas – zweistöckiges Haus
Gyvẽname dviejų̃ aũkštų namè. – Wir wohnen in einem zweistöckigen Haus.

daugiabùtis nãmas – Mehrfamilienhaus, Etagenhaus
Daugiabùčių namų̃ láiptinėse draũdžiama rūkýti. – Rauchen ist in den Treppenhäusern der Wohnblöcke untersagt.

naũjas nãmas – ein neues Haus
Statýbų fìrma stãto ir̃ pardúoda naujùs namùs. – Das Bauunternehmen baut und verkauft neue Häuser.

nãmo stógas – Hausdach
Nãmo stógas prakiùro. – Das Hausdach ist undicht geworden.

turė́ti nãmą – ein Haus haben
Màno tėvaĩ káime tùri nãmą. – Meine Eltern haben ein Haus auf dem Lande.