Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
reikalìngas adj. m, reikalìnga adj. f (1, 1)
[rʲɛ͜ɪkaˈlʲɪŋgas], [rʲɛ͜ɪkaˈlʲɪŋga]reikalingèsnis comp. m, reikalingèsnė comp. f
reikalingiáusias superl. m, reikalingiáusia superl. f
reikalìngasis emph. m, reikalìngoji emph. f

nötig, benötigt

Kám jìs reikalìngas? – Wozu ist er gut?

Tù mán esì labaĩ reikalìngas. – Ich brauche dich sehr.

Màno tėváms reikalìnga pagálba. – Meine Eltern haben Hilfe nötig.

Jìs laikù sùteikė reikalìngą pagálbą. – Er hat rechtzeitig die nötige Hilfe geleistet.

Kõl kàs neturiù tám reikalìngų lė́šų. – Im Augenblick habe ich nicht das dafür benötigte Geld.

Pasiim̃k tìk reikalingiáusius dáiktus. – Nimm nur die nötigsten Sachen mit.