Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
rūkýtas partic. m, rūkýta partic. f
[ruːˈkʲiːtas], [ruːˈkʲiːta]Räucher-, geräuchert

rūkýtas kum̃pis – Räucherschinken

rūkýta dešrà – Räucherwurst
Gál galì mán padarýti sumuštìnį sù rūkýta dešrà? – Kannst du mir bitte ein Butterbrot mit Räucherwurst machen?

rūkýta žuvìs – Räucherfisch
Kaĩ bùvom priẽ Báltijos jū́ros, kasdiẽn válgėme rūkýtos žuviẽs. – Als wir an der Ostsee waren, haben wir jeden Tag Räucherfisch gegessen.

Mė́gstu rūkýtą sū̃rį. – Ich mag geräucherten Käse.