Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
rugpjū́tis sm (1, 1)
[rʊkʲˈpʲjuːtʲɪs]rugpjū́čio Gen. sg
rugpjū́čiai Nom. pl

August

kar̃štas rugpjū́tis – heißer August
Rugpjū́tis paprastaĩ dár bū̃na kárštas. – Der August ist gewöhnlicherweise noch heiß.

Rugpjū́čio pabaigojè diẽnos bùvo vė̃sios. – Die Tage waren Ende August kühl.

Jiẽ tuõkiasi šių̃ mẽtų rugpjū́tį. – Sie heiraten im August dieses Jahres.

Šiẽmet atostogáusiu ikì rugpjū́čio vìdurio. – Ich habe dieses Jahr bis Mitte August Urlaub.