Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
ruõšti vt (1)
[ˈrʊ͜ɑʃʲtʲɪ]ruõšia 3 pers. praes.
ruõšė 3 pers. praet.

vorbereiten, zubereiten

ruõšti namų̃ dárbus/pãmokas – Hausaufgaben vorbereiten
Nustók žaĩsti ir̃ eĩk ruõšti namų̃ darbų̃. – Hör auf zu spielen und gehe Hausaufgaben vorbereiten.

ruõšti pãrodą – Ausstellung vorbereiten
Šiuõ metù ruõšiame dviejų̃ Vokietìjos mẽnininkų pãrodą. – Zur Zeit bereiten wir eine Ausstellung von zwei deutschen Künstlern vor.

ruõšti maĩstą – Essen zubereiten

ruõšti pietùs – Mittagessen zubereiten
Šiañdien pietùs ruõšiu namuosè, õ rytój eĩsime į̃ miẽstą válgyti. – Heute bereite ich das Mittagessen zu Hause zu, und morgen gehen wir in die Stadt essen.

Šiuõ metù ruõšiame sutartìs pasirašýti. – Wir bereiten zur Zeit die Verträge zur Unterzeichnung vor.