Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
rugsė́jis sm (1, 1)
[rʊkʲˈsʲeːjɪs]rugsė́jo Gen. sg

September

Rugsė́jo pirmóji – der 1. September
Rugsė́jo pìrmąją prasìdeda mókslo mẽtai. – Am 1. September fängt das Schuljahr an.

Rudeñs semetras trùks nuõ rugsė́jo pirmõsios ikì grúodžio dvidešimtõsios dienõs. – Das Herbstsemester dauert vom 1. September bis zum 20. Dezember.

Rugsė́jį atvỹks naũjas lèktorius. – Im Herbst kommt ein neuer Lektor.