Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
reñgtis vt, vi refl. (1)
[ˈrʲɛŋʲkʲtʲɪs]



reñgiasi 3 pers. praes.
reñgėsi 3 pers. praet.

sich anziehen; sich vorbereiten

Greičiaũ reñkitės, vėlúojame. – Zieht euch schnell an, wir sind spät.

Kuõ šiañdien reñgsiesi? – Was ziehst du heute an?

elegántiškai reñgtis – sich schön anziehen

Tù visadà gražiaĩ rengíesi. – Du ziehst dich immer elegant an.

reñgtis madìngai – sich modisch anziehen


reñgtis +Acc.

reñgtis drabužiùs – sich Kleider anziehen

Reñkis páltą ir̃ eimè. – Zieh den Mantel an und komm.


reñgtis +Dat.

Tùrime reñgtis įvairíems pókyčiams. – Wir müssen uns auf verschiedene Veränderungen vorbereiten.