Suche nach Wortformen:

Litauisch-deutsches Wörterbuch

Start   Einleitung   Autoren   Struktur   Suche   Abkürzungsverzeichnis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Ž

radiatorius
raktas
ramiai
ramu
ramus
ranka
rankinė
rankinukas
rankšluostis
rašyti
raštu
raudona
raudonai
raudonas
receptas
regionas
registracija
registruotis
reikalinga
reikalingas
reikėti
rekonstrukcija
rektoratas
rektorius
religinis
renginys
rengtis
repas
restoranas
reta
retai
retas
ribotis
Ryga
ryškiai
ryšku
ryškus
rytai
rytas
rytinis
rytoj
rokas
Roma
rotušė
ruda
rudai
rudas
ruduo
rugpjūtis
rugsėjis
rūkas
rūkytas
ruošimas
ruošti
ruoštis
rūpintis
rūšis
rytìnis adj. m, rytìnė adj. f (2, 3)
[rʲiːˈtʲɪnʲɪs], [rʲiːˈtʲɪnʲeː]Morgen-, östlich

rytìnis laĩkraštis – Morgenzeitung
Prenumerúojame rytìnį laĩkraštį. – Wir abbonieren eine Morgenzeitung.

rytìnė laidà – Morgensendung
Daugiaũ naujíenų sužinósite mū́sų rytìnėje laidojè. – Weitere Nachrichten erfahren Sie in unserer Morgensendung.

rytìnė mankštà – Morgengymnastik, Frühsport
Párke žmonių̃ grùpė dãrė rytìnę mañkštą. – Eine Gruppe von Menschen machte im Park Frühsport.

rytìnė pamainà – Morgenschicht

rytìnė dalìs – östlicher Teil
Rytìnėje šaliẽs dalyjè išsilaikỹs sausì oraĩ. – Im östlicher Teil des Landes bleibt das Wetter trocken.

Šeštãdieniais jìs mán į̃ lóvą àtneša rytìnės kãvos. – Samstags bringt er mir einen Morgenkaffee ins Bett.